Физиците, които промениха света

Тези изключителни учени оказват огромно въздействие върху развитието на физиката като наука.

Свързани ресурси

Балон на шиш

Може ли да се пробие един балон, без да се спука? Следващият...

Свещта се запалва отново

Ще се запали ли отново свещта, ако пламъкът на кибритената клечка...

Умният каратист

Можем ли с един удар да счупим тънка пръчица, ако върху единия й...

Проблемът на брахистохроната

От следващия експеримент ще разберем дали едно стъклено топче...

Кипене при стайна температура

При нормално налягане водата кипи, когато достигне 100 градуса по...

Архимедов лост

В следващия експеримент изследваме равновесието между две чаши,...

Температурно разширяване на мостове

Дължината на металния скелет на моста се променя в зависимост от...

Камък-хартия-ножици

В играта, наречена "Камък-хартия-ножици", децата най-рядко избират...

Added to your cart.