Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Фазови преходи

Всеки преход от газообразно в течно, от течно – в твърдо състояние, и обратно е фазов преход.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

промяна на състоянието, топене, замръзване, пружина, изпаряване, кондензация, сублимация, кристализация, течност, твърд, газ, състояние на материята, физическа собственост, температура, Налягане, трансформация, екзотермичен, ендотермичен, дифузия, термодинамика, химия, Физика, _javasolt

Свързани ресурси

Как работи прахосмукачката?

Прахомукачката създава слаб вакуум и събира праха с помощта на въздух с високо налягане.

Изпаряване и кипене

Какво се случва в течността, когато кипи и се изпарява? От какво зависи точката на кипене?

Вода (H₂O)

Водата е много стабилно съединение на водорода и кислорода, жизненонеобходимо за всички...

pVT-диаграма на идеален газ

Дава представа за връзката между налягането, обема и температурата при идеалните газове.

Added to your cart.