Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Fat molecule

Fat molecule

Three saturated fatty acid molecules linked to a glycerol molecule.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

мазнини молекула, мазнина, неутрални мазнини, триглицерид, липидния, наситен, естерна връзка, мастна киселина, палмитинова киселина, стеаринова киселина, глицерин, от животински произход, сапун, химия, биология, биохимия

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Сапун

Молекулите на сапуните съдържат полярна и неполярна част, затова могат да премахват мазни...

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки), пръчковидни и...

Молекула на мазнина

Триглицерид, съдържащ остатъци на ненаситени мастни киселини. На стайна температура са течни.

Oleic acid (cis-octadec-9-enoic acid) (C₁₇H₃₃COOH)

An unsaturated monocarboxylic acid. The molecule contains double bond in cis orientation.

Palmitic acid (hexadecanoic acid) (C₁₅H₃₁COOH)

A white, waxy substance, a carboxylic acid of high carbon number.

Stearic acid (octadecanoic acid) (C₁₇H₃₅COOH)

Solid, white substance, a constituent of vegetable oils and animal fats.

Glycerol (propane-1,2,3-triol) (C₃H₈O₃)

A triol that is often used as an ingredient of creams and ointments.

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Мембранен транспорт

Анимацията показва процеси на активен и пасивен транспорт през клетъчната мембрана

Added to your cart.