Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Езерата - произход и развитие

Езерата - произход и развитие

Езерата се образуват във вдлъбнатините на земната повърхност под въздействието на природните сили, както и на човешката дейност.

География и икономика

Ключови думи

езеро, езера, още вода, външни сили, вътрешни сили, блато, мочурище, тектоника, Каспийско море, езерото Байкал, вятър, карстов, затънтено място, море, вулкан, Минно дело, рибна ферма, язовирна стена, хидрография, вода, река, хидросфера, физическата география, география

Свързани ресурси

Понятия на физическата геогпрафия

Анимацията ни запознава с формите на повърхнината, надземните води и свързаните с тях знаци.

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на Хърбърт Хувър, 31-вия...

Карст (средно напреднали)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно разтворими скали.

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Реки и форми на релефа

Реките имат важно значение за оформянето на земната повърхност: те предизвикват ерозия,...

Еолични форми в пустините

Вятърът, като външна релефообразуваща сила, играе важна роля в оформянето на пустините.

Тръстика и папур

Космополитни едносемеделни растения, които обитават крайбрежията.

Разлом (средно ниво)

Под действието на вертикалните сили скалните пластове се раздробяват на блокове, които...

Ледник

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг, която се движи бавно и...

Added to your cart.