Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Evaporation and boiling

What happens in a liquid during evaporation and boiling? What does its boiling point depend on?

Свързани ресурси

Разтваряне на хлороводород (HCl) във вода

Разтворът на хлороводород във вода се нарича хлороводородна...

Важна ли е водата за живота?

Водата е едно от най-важните вещества на Земята. Да научим повече...

Екзотермична реакция (наблюдение)

Когато се затоплят сяра и цинк на прах, настъпва реакция и се...

Плодови батерии

По подобие на елемента на Даниел можем да получим слаб ток с...

Развитие на атомния модел

Основни етапи в развитието на представите за строежа на атома до...

Домашно приготвена противопожарна пяна

От натриев бикарбонат и оцетна киселина лесно се получава...

Присъединяване

Реакция, при която от молекулите на две изходни вещества се...

Образуване на молекула водород

Молекулата на водорода се състои от атоми на водорода, свързани...

Added to your cart.