Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Eтажи в горите

Етажите в различните гори може да имат значителни отлики.

Биология и здравно образование

Ключови думи

layeredness, тропическа гора, мусонен гора, дъбова гора, букова гора, борова гора, гора, джунгла, навес слой, храст слой, тревисто слой, дърво, целогодишен, дърводобив, флора, екосистема, дървесен, биоми, сенколюбиви, конкуренция, лиана, Орхидея, растящи, вечнозелен, широколистен, утаяване, растение, биология

Свързани ресурси

Климатични пояси на Земята

На нашата планета се наблюдават географски пояси, климатични пояси и свързаните с тях...

Бял бор

Едно от най-често срещаните дървета от семейство борови, с естествено разпространение в...

Дъб

Тази анимация показва как се променят дърветата през сезоните, като за пример се използва...

Вертикално климатично райониране

В планините климатът, почвата, животинският и растителният свят се променя с промяната на...

Конски кестен

С помощта на анимацията ще видите какви промени претърпява кестенът през различните сезони.

Атмосферна циркулация

Разликата в температурата на въздуха над полюсите и Екватора предизвиква атмосферна...

Гъби

Гъбите са месестите плодни тела на организми, изградени от гъбни хифи.

Понятия на физическата геогпрафия

Анимацията ни запознава с формите на повърхнината, надземните води и свързаните с тях знаци.

Ледник

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг, която се движи бавно и...

Океански течения

Съвкупността от океанските течения образува глобален океански конвейер, който оказва...

Added to your cart.