Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Еолични форми в пустините

Еолични форми в пустините

Вятърът, като външна релефообразуваща сила, играе важна роля в оформянето на пустините.

География и икономика

Ключови думи

вятър, земни форми, пустиня, дюна, пясъчна дюна, пясък, ерозия, гъба рок, Меса, повърхност, външни сили, Оазис, физическата география, геоморфология, география

Свързани ресурси

Климатични пояси на Земята

На нашата планета се наблюдават географски пояси, климатични пояси и свързаните с тях...

Оазис

Оазиси възникват в пустини или полупустини, в места, където има вода.

Атмосферна циркулация

Разликата в температурата на въздуха над полюсите и Екватора предизвиква атмосферна...

Реки и форми на релефа

Реките имат важно значение за оформянето на земната повърхност: те предизвикват ерозия,...

Как моретата оформят земната повърхност?

Морската вода, като външна релефообразуваща сила, има важна роля в оформянето на...

Вятърна мелница

Още през Средновековието са се използвали машини, които използват енергията на вятъра...

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в електрична енергия.

Ледник

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг, която се движи бавно и...

Езерата - произход и развитие

Езерата се образуват във вдлъбнатините на земната повърхност под въздействието на...

Aeolian landforms on coasts and steppes

Wind, as an external force, plays an important role in shaping coastal areas and steppes.

Жълт дебелоопашат скорпион

Дебелоопашатият скорпион е един от най-опасните скорпиони в света.

Едногърба камила

The dromedary is an indispensable animal for inhabitants of the deserts.

Бедуински лагер

Полуномадският начин на живот на бедуините бил приспособен към климатичните условия и...

Added to your cart.