Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Еолични форми в пустините

Еолични форми в пустините

Вятърът, като външна релефообразуваща сила, играе важна роля в оформянето на пустините.

География и икономика

Ключови думи

вятър, земни форми, пустиня, дюна, пясъчна дюна, пясък, ерозия, гъба рок, Меса, повърхност, външни сили, Оазис, физическата география, геоморфология, география

Свързани ресурси

Сцени

Еолични форми

 • камениста пустиня - Другото име е хамада. Каменисто възвишение в пустинята с отделни скали с причудлива форма.
 • чакълеста пустиня - Познато още като серир. Това е камениста пустиня покрита с различни по големина камъни. В тях се наблюдава интензивна рушителна дейност на вятъра. Това е най- често срещаният вид пустиня.
 • пясъчна пустиня - Познато е още като ерг. Тук доминира акумулативната дейност на вятъра. Около 30% от пустинни области на Земята са от този вид.
 • подвижни пясъци - Пустинна област, лишена от растителност или едва покрита с растителност.

Дейността на вятъра зависи от определени условия, свързани с климата, растителността и скалния състав. Най-голямо е действието на вятъра в безводни региони, където има оскъдна или напълно отсъстваща растителност. Такива области са пустините, полупустините, ледникови и морски крайбрежия.

Вятърът, дори и да има висока скорост, може да премести само малки зрънца пясък, които са не по-големи от 2 мм в диаметър. По-големи частици се преместват по повърхността чрез претъркулване, по-малките чрез подскачане по земята, а най-малките се пренасят чрез провесване във въздуха.

Вятърът в пустинята руши и акумулира разрушения материал. Рушенето може да се прояви по няколко начина. Една форма на ерозия е дефлацията, която се появява, когато вятърът издухва пясъчни частици от земята, което води до появата на по-малки или по-големи вдлъбнатини наречени еолични котловини. Друга форма на ерозия е коразията, при която пясъкът, преместван от вятъра, руши скалите и самите зрънца пясък също се рушат по време на процеса. Вследствие на коразията се образуват скални гъби, еолични стълбове, ярданги, както и плата и възвишения.

Щом вятърът утихне, носените от него песъчинки започват да се отлагат. Този процес се нарича еолична акумулация. Свободно движещи се еолични образувания се формират, там където няма растителност. Те включват надлъжни дюни, звездовидни дюни, бархани и напречни дюни, които са бархани свързани паралелно.

Пустинните и полупустинните области заемат голяма част от сушата на Земята. Около една трета от пустинните области са покрити с пясък. Пясъчните пустини са бързо променящи се области. Еоличната дейност на вятъра и настъпването на пясъка представляват сериозен проблем за Земята. Пясъкът може да покрие оазиси, обработваеми земи, както и пътища, да разруши повърхностния слой почва. Заради климатичните промени, все по-големи области стават безводни и губят растителността си, и като резултат от това стават по-уязвими на дейността на вятъра.

Транспортиране на пясък

 • провесване във въздуха - Частици по-малки от 0,08 мм се пренасят от вятъра по този начин: те се носят по въздуха.
 • подскачане - Пясъчните частици се предвижват напред в поредица подскачайки. Вятърът пренася по-голяма част от седиментите по този начин.
 • претъркулване - Пясъчните частици се търкалят; около 20% от седиментите се пренасят по този начин от вятъра.
 • 10 см

Дефлация

 • камениста пустиня - Познато още като хамада. Каменисто възвишение в пустинята с отделни скали с причудлива форма.
 • чакълеста пустиня - Познато още като серир. Това е камениста пустиня покрита с различни по големина камъни. В тях се наблюдава интензивна рушителна дейност на вятъра. Това е най- често срещаният вид пустиня.
 • издухване котловина - Котловина, образувана от дефлацията.
 • скала - Образува се в резултат на рушителната дейност на вятъра върху самотно плато, съставено от по-твърди скали, които устояват на дефлацията.
 • плато - Малко плато, образувано от дефлацията. Съставено е от по-твърда скала и обградено от стръмни склонове.
 • ярданг сфинкс - Тази продълговата, аеродинамична скална издатина е издълбана от коразията в стръмната скала. Действието на вятъра е по-силно в долната част на скалата, и следователно скалата тук е разрушена най-много. "Главата", която е обърната срещу вятъра, се стеснява постепенно към подветрения край.
 • скална гъба - Това скално образувание е издълбано в нееднородна скала. По-ниско разположените слоеве са от по-меки скали и се разрушават по-бързо, а горните слоеве, които са изградени от по-твърди скали, остават по-широки и наподобяват шапката на гъба.
 • еолични стълбове - Висока, тънка колона, изградена от сравнително мека скала с различна дебелина. Върху колоната има камък от по-твърд материал, който по-трудно се поддава на рушителната дейност на вятъра.
 • едър пясък

Акумулация

 • пясъчна пустиня - Познато е още като ерг. Тук доминират акумулативната дейност на вятъра. Около 30% от пустинни области на Земята са от този вид.
 • фин пясък
 • оазис - Щом еоличната дейност в котловината стигне до нивото на грунтовите води, не продължава по-надълбоко. На дъното на вдлъбнатината се появява извор или езеро, което дава възможност на растителност да се запази.
 • напречна дюна - Тези дюни се образуват в области с изобилие от пясък, като се свързват паралелно. Те са високи около два метра и разстоянието между гребените е около двеста метра.
 • звездовидна дюна - Тези дюни имат централен връх или най- висока точка, където се срещат гребените на дюните. Пясъчните дюни се образуват при променлива посока на вятъра.
 • надлъжна дюна - Това е най-често срещаният вид дюни в пясъчните пустини. Те са паралелни на преобладаващата посока на вятъра. Дължината им варира от стотици метри до няколко километра. Постоянно духащият, пустинен вятър се завихря, грабва пясъка от вътрешните коридори на дюните и го натрупват в защитените падини.
 • бархани - Тези дюни, с форма на полумесец, се образуват в области с ограничено наличие на пясък. Полегатият склон на дюните е обърнат срещу вятъра, докато по-стръмният склон, от подветрената страна, е защитен от вятъра. Височината им варира от десетки сантиметри до десетки метри. Могат да се придвижват с няколко метра годишно, без да променят формата си.

Пустини

Анимация

 • камениста пустиня - Другото име е хамада. Каменисто възвишение в пустинята с отделни скали с причудлива форма.
 • чакълеста пустиня - Познато още като серир. Това е камениста пустиня покрита с различни по големина камъни. В тях се наблюдава интензивна рушителна дейност на вятъра. Това е най- често срещаният вид пустиня.
 • пясъчна пустиня - Познато е още като ерг. Тук доминира акумулативната дейност на вятъра. Около 30% от пустинни области на Земята са от този вид.
 • подвижни пясъци - Пустинна област, лишена от растителност или едва покрита с растителност.
 • провесване във въздуха - Частици по-малки от 0,08 мм се пренасят от вятъра по този начин: те се носят по въздуха.
 • подскачане - Пясъчните частици се предвижват напред в поредица подскачайки. Вятърът пренася по-голяма част от седиментите по този начин.
 • претъркулване - Пясъчните частици се търкалят; около 20% от седиментите се пренасят по този начин от вятъра.
 • 10 см
 • камениста пустиня - Познато още като хамада. Каменисто възвишение в пустинята с отделни скали с причудлива форма.
 • чакълеста пустиня - Познато още като серир. Това е камениста пустиня покрита с различни по големина камъни. В тях се наблюдава интензивна рушителна дейност на вятъра. Това е най- често срещаният вид пустиня.
 • издухване котловина - Котловина, образувана от дефлацията.
 • скала - Образува се в резултат на рушителната дейност на вятъра върху самотно плато, съставено от по-твърди скали, които устояват на дефлацията.
 • плато - Малко плато, образувано от дефлацията. Съставено е от по-твърда скала и обградено от стръмни склонове.
 • ярданг сфинкс - Тази продълговата, аеродинамична скална издатина е издълбана от коразията в стръмната скала. Действието на вятъра е по-силно в долната част на скалата, и следователно скалата тук е разрушена най-много. "Главата", която е обърната срещу вятъра, се стеснява постепенно към подветрения край.
 • скална гъба - Това скално образувание е издълбано в нееднородна скала. По-ниско разположените слоеве са от по-меки скали и се разрушават по-бързо, а горните слоеве, които са изградени от по-твърди скали, остават по-широки и наподобяват шапката на гъба.
 • еолични стълбове - Висока, тънка колона, изградена от сравнително мека скала с различна дебелина. Върху колоната има камък от по-твърд материал, който по-трудно се поддава на рушителната дейност на вятъра.
 • едър пясък
 • пясъчна пустиня - Познато е още като ерг. Тук доминират акумулативната дейност на вятъра. Около 30% от пустинни области на Земята са от този вид.
 • фин пясък
 • оазис - Щом еоличната дейност в котловината стигне до нивото на грунтовите води, не продължава по-надълбоко. На дъното на вдлъбнатината се появява извор или езеро, което дава възможност на растителност да се запази.
 • напречна дюна - Тези дюни се образуват в области с изобилие от пясък, като се свързват паралелно. Те са високи около два метра и разстоянието между гребените е около двеста метра.
 • звездовидна дюна - Тези дюни имат централен връх или най- висока точка, където се срещат гребените на дюните. Пясъчните дюни се образуват при променлива посока на вятъра.
 • надлъжна дюна - Това е най-често срещаният вид дюни в пясъчните пустини. Те са паралелни на преобладаващата посока на вятъра. Дължината им варира от стотици метри до няколко километра. Постоянно духащият, пустинен вятър се завихря, грабва пясъка от вътрешните коридори на дюните и го натрупват в защитените падини.
 • бархани - Тези дюни, с форма на полумесец, се образуват в области с ограничено наличие на пясък. Полегатият склон на дюните е обърнат срещу вятъра, докато по-стръмният склон, от подветрената страна, е защитен от вятъра. Височината им варира от десетки сантиметри до десетки метри. Могат да се придвижват с няколко метра годишно, без да променят формата си.

Дикторски текст

Дейността на вятъра зависи от определени условия, свързани с климата, растителността и скалния състав. Най-голямо е действието на вятъра в безводни региони, където има оскъдна или напълно отсъстваща растителност. Такива области са пустините, полупустините, ледникови и морски крайбрежия.

Вятърът, дори и да има висока скорост, може да премести само малки зрънца пясък, които са не по-големи от 2 мм в диаметър. По-големи частици се преместват по повърхността чрез претъркулване, по-малките чрез подскачане по земята, а най-малките се пренасят чрез провесване във въздуха.

Вятърът в пустинята руши и акумулира разрушения материал. Рушенето може да се прояви по няколко начина. Една форма на ерозия е дефлацията, която се появява, когато вятърът издухва пясъчни частици от земята, което води до появата на по-малки или по-големи вдлъбнатини наречени еолични котловини. Друга форма на ерозия е коразията, при която пясъкът, преместван от вятъра, руши скалите и самите зрънца пясък също се рушат по време на процеса. Вследствие на коразията се образуват скални гъби, еолични стълбове, ярданги, както и плата и възвишения.

Щом вятърът утихне, носените от него песъчинки започват да се отлагат. Този процес се нарича еолична акумулация. Свободно движещи се еолични образувания се формират, там където няма растителност. Те включват надлъжни дюни, звездовидни дюни, бархани и напречни дюни, които са бархани свързани паралелно.

Пустинните и полупустинните области заемат голяма част от сушата на Земята. Около една трета от пустинните области са покрити с пясък. Пясъчните пустини са бързо променящи се области. Еоличната дейност на вятъра и настъпването на пясъка представляват сериозен проблем за Земята. Пясъкът може да покрие оазиси, обработваеми земи, както и пътища, да разруши повърхностния слой почва. Заради климатичните промени, все по- големи области стават безводни и губят растителността си, и като резултат от това стават по-уязвими на дейността на вятъра.

Свързани ресурси

Климатични пояси на Земята

На нашата планета се наблюдават географски пояси, климатични пояси и свързаните с тях...

Оазис

Оазиси възникват в пустини или полупустини, в места, където има вода.

Атмосферна циркулация

Разликата в температурата на въздуха над полюсите и Екватора предизвиква атмосферна...

Реки и форми на релефа

Реките имат важно значение за оформянето на земната повърхност: те предизвикват ерозия,...

Как моретата оформят земната повърхност?

Морската вода, като външна релефообразуваща сила, има важна роля в оформянето на...

Вятърна мелница

Още през Средновековието са се използвали машини, които използват енергията на вятъра...

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в електрична енергия.

Ледник

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг, която се движи бавно и...

Езерата - произход и развитие

Езерата се образуват във вдлъбнатините на земната повърхност под въздействието на...

Aeolian landforms on coasts and steppes

Wind, as an external force, plays an important role in shaping coastal areas and steppes.

Жълт дебелоопашат скорпион

Дебелоопашатият скорпион е един от най-опасните скорпиони в света.

Едногърба камила

The dromedary is an indispensable animal for inhabitants of the deserts.

Бедуински лагер

Полуномадският начин на живот на бедуините бил приспособен към климатичните условия и...

Added to your cart.