Еолични форми в пустините

Вятърът, като външна релефообразуваща сила, играе важна роля в оформянето на пустините.

Свързани ресурси

On the track of the rain Savannahs

A szavannák növény- és állatvilága az éghajlathoz alkalmazkodik.

Причините за глобалното затопляне

Продължителността на слънчевата радиация, ъгълът на падане на...

Where all water disappears The Desert

Földünk felszínének egyhetedét elfoglaló sivatagok kialakulása,...

Разлом (средно ниво)

Под действието на вертикалните сили скалните пластове се...

Тектонски (литосферни) плочи

Тектонските плочи се намират в постоянно движение една спрямо друга.

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се...

Айсберг

Айсбергът е леден блок от чиста вода, който плува в океана.

Мусонни ветрове

През лятото мусонните ветрове носят обилни дъждове от морето към...

Added to your cart.