Еолични форми в пустините

Вятърът, като външна релефообразуваща сила, играе важна роля в оформянето на пустините.

Свързани ресурси

Замърсяване на природните води

Водата е един от най-важните природни ресурси , затова трябва...

THE PERMAFROST

A tartósan fagyott altalaj határa – a globális felmelegedés...

Климатични пояси на Земята

На нашата планета се наблюдават географски пояси, климатични пояси...

Азотен цикъл

Азотът в атмосферата се свързва от бактерии и се използва от...

Кръговрат на фосфора

Кръговратът на фосфора описва движението на фосфора през...

Време и климат

Климатът е времето, типично за дадена географска област, което...

Планети от земен тип

Меркурий, Венера, Земя и Марс са планети, образувани по сходен...

Ератостен

Още в Древен Египет вече е била изчислена обиколката на Земята. ...

Added to your cart.