Ензими

Ензимите са белтъчни молекули, които катализират биохимичните рекции. Активността им може да бъде регулирана.

Свързани ресурси

АДФ, АТФ

АТФ е основният източник на енергия за клетките.

НАД, НАДФ, НАДФ.Н₂

НАД е коензим с важна роля в катаболитните процеси, докато НАДФ е...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Хлорофил

Хлорофилът е светлочувствителен зелен пигмент, който се намира в...

Колко е голяма една бактерия?

В урока се разказва за структурата на бактериите, тайната...

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират...

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на...

Мембранен транспорт

Анимацията показва процеси на активен и пасивен транспорт през...

Added to your cart.