Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Ензими

Ензимите са белтъчни молекули, които катализират биохимичните рекции. Активността им може да бъде регулирана.

Биология и здравно образование

Ключови думи

ензим, ензимен протеин, активното място, субстрат, продукт, инхибиране, Активация, алостеричен сайт инхибиране, алостеричен сайт активиране, коензим, NADH, НАДФН, FADH₂, Ацетил коензим А, ATP, катализатор, биохимия, биология

Свързани ресурси

Сцени

Реакция

  • ензим
  • активен център
  • субстрат
  • продукт

Инхибиране

  • инхибитор

Активация

  • алостеричен активационен център
  • активатор

Ензими

  • ензим
  • активен център
  • субстрат

Дикторски текст

Ензимите са катализатори. Те катализират биохимичните реакции, като ги ускоряват няколко милиона пъти и понижават активационната им енергия. Катализаторите не се променят при тези реакции.

Когато два субстрата се свързват, субстратните молекули се свързват с активния център на ензима, който катализира реакцията. Ензимът подпомага образуването на връзка между тях. Тази реакция много рядко се случва без ензим, защото субстратните молекули трябва да имат достатъчно енергия и да бъдат ориентирани в пространството по определен начин.

Когато субстратна молекула се разпада, тя се свързва с активния център на ензимния протеин. Ензимът разгражда субстрата. Здравите ковалентни връзки рядко се разпадат спонтанно. Необходими са ензими, за да ускорят реакцията.

В основата на регулацията на ензимната активност е ензимното инхибиране.

Един от типовете инхибиране включва свързване с активния център на инхибитор, който конкурира субстрата.

Друг тип инхибиране е алостеричното инхибиране. При него инхибиторът се свързва с алостеричен център. Това причинява промяна в пространствената структура на активния център, който не може повече да се свърже със субстрата.

Алостеричната активация е обратна на алостеричното инхибиране. В основното си състояние, без активатор, ензимът е неактивен. Когато активаторът се свърже с алостеричния активационен център, това променя пространствената структура на активния център и му позволява да се свърже със субстрата и да катализира реакцията.

Коензимите могат да се променят по време на ензимната реакция, като отделят или приемат определени вещества. Когато реакцията завърши, коензимите могат да се освободят. Важни коензими са НАД, НАДФ, ацетил-КоА, АТФ и някои витамини.

Свързани ресурси

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки),...

Редактиране на генома

Редактирането на генома е тип генно инженерство, при което се...

Колко е голяма една бактерия?

В урока се разказва за структурата на бактериите, тайната...

Бактерии (за напреднали)

Бактериите са едноклетъчни живи организми без ядро с размери от...

Коензим А

Преносител на ацетилни групи, който участва в анаболитни и...

НАД, НАДФ, НАДФ.Н₂

НАД е коензим с важна роля в катаболитните процеси, докато НАДФ е...

АДФ, АТФ

АТФ е основният източник на енергия за клетките.

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на...

Added to your cart.