Ензими

Ензимите са белтъчни молекули, които катализират биохимичните рекции. Активността им може да бъде регулирана.

Свързани ресурси

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки),...

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират...

Коензим А

Преносител на ацетилни групи, който участва в анаболитни и...

АДФ, АТФ

АТФ е основният източник на енергия за клетките.

Хлорофил

Хлорофилът е светлочувствителен зелен пигмент, който се намира в...

Редактиране на генома

Редактирането на генома е тип генно инженерство, при което се...

Колко е голяма една бактерия?

В урока се разказва за структурата на бактериите, тайната...

Added to your cart.