Ензими

Ензимите са белтъчни молекули, които катализират биохимичните рекции. Активността им може да бъде регулирана.

Свързани ресурси

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират...

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки),...

НАД, НАДФ, НАДФ.Н₂

НАД е коензим с важна роля в катаболитните процеси, докато НАДФ е...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

АДФ, АТФ

АТФ е основният източник на енергия за клетките.

Мембранен транспорт

Анимацията показва процеси на активен и пасивен транспорт през...

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на...

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от...

Added to your cart.