Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Electron configuration of calcium

Electron configuration of calcium

This animation shows the electron configuration of the calcium atom.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

калциев атом, калций, атомна орбитала ите, атомна орбитала р, ите subshell, атомна орбитала, електрон черупки, подслой, наситен, ненаситен, atomic core, валентните електрони, конфигурация на благородния газ, квантово число, главно квантово число, азимутното квантово число, възловата равнина, атомната структура, химия

Свързани ресурси

Образуване на молекула водород

Молекулата на водорода се състои от атоми на водорода, свързани помежду си чрез...

Развитие на атомния модел

Основни етапи в развитието на представите за строежа на атома до наши дни

Covalent bonds in benzene molecules

In benzene there are sigma bonds and delocalised pi bonds between carbon atoms.

Structure of nitrogen molecules

This animation demonstrates the structure of nitrogen molecules, with one sigma and two...

Елементарни частици

Материята е изградена от кварки и лептони, а взаимодействията се предават от бозоните.

Опитът на Ръдърфорд

Опитът на Ръдърфорд доказа, че съществуват положително заредени атомни ядра. Този опит...

Calcium carbonate (CaCO₃)

Limestone is a widely and diversely used material.

Molecule exercises I (Bonds)

An exercise about different types of bonds.

Added to your cart.