Electron configuration of calcium

This animation shows the electron configuration of the calcium atom.

Свързани ресурси

Взаимодействие между цинк и солна киселина

Цинкът се разтваря в солната киселина, като се отделя газ - водород.

Изготвяне и разделяне на смеси 1

Разделяме смесите, като използваме разликата в свойствата на...

Вискозитетът на течностите (наблюдение)

Замисляли ли сте се някога защо медът се стича от лъжицата...

Умен пластилин

Ставаме свидетели на удивително представление, благодарение на...

Разтваряне на хлороводород (HCl) във вода

Разтворът на хлороводород във вода се нарича хлороводородна...

Изготвяне и разделяне на смеси 2 (наблюдение)

Разделяне на смеси, когато едната съставна част се разтваря във вода.

Плодови батерии

По подобие на елемента на Даниел можем да получим слаб ток с...

Подобни се разтварят в подобни (наблюдение)

В неполярен разтвор се разтварят добре неполярни вещества, а в...

Added to your cart.