Electron configuration of calcium

This animation shows the electron configuration of the calcium atom.

Свързани ресурси

Огън под пепел

Катализаторите могат да помогнат или да улеснят протичането на...

Неизгарящата носна кърпичка

Да надникнем в света на гастрономията и на филмовите трикове:...

Плодови батерии

По подобие на елемента на Даниел можем да получим слаб ток с...

Елементът на Даниел

Получаваме електричество като потопим цинков електрод във воден ...

Повърхностно напрежение на течностите 2

В следващия видеоклип правим експерименти с оцветители за храни

Полимеризация на етена (етилена)

Чрез полимеризация на етена (етилена) се получава синтетично...

Разтваряне на хлороводород (HCl) във вода

Разтворът на хлороводород във вода се нарича хлороводородна...

Ендотермична реакция

При реакцията на бариев хидрооксид и амониев нитрат от средата се...

Added to your cart.