Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Екологично чисти автомобили

Екологично чисти автомобили

Когато при задвижването на автомобила се съчетаят стандартен двигател с вътрешно горене и електродвигател, вредните емисии намаляват.

Технологии

Ключови думи

хибрид, хибриден автомобил, електрическа кола, природосъобразен, опазване на околната среда, на емисиите на въглероден диоксид, хибридно задвижване, Автомобил, Замърсяване на въздуха, устойчиво развитие, парников ефект, бензинов двигател, електродвигател, глобално затопляне, гориво, електрически, изпускателна пушек, тяга, двигател, Развитие, техника, транспорт

Свързани ресурси

Сцени

Хибридно задвижване

 • бензинов мотор
 • електромотор
 • разпределител
 • генератор
 • контролен модул
 • акумулатор
 • хибриден автомобил

Как става хибридното задвижване

 • бензинов мотор
 • електромотор
 • разпределител
 • генератор
 • контролен модул
 • акумулатор

Електрозадвижване

 • електромотор
 • акумулатор
 • Двупосочен
 • електрически кабел
 • контакт за мрежата
 • електрическа кола

Как става електрозадвижването

 • електромотор
 • акумулатор
 • Двупосочен
 • електрически кабел

Анимация

 • бензинов мотор
 • електромотор
 • разпределител
 • генератор
 • контролен модул
 • акумулатор
 • хибриден автомобил
 • електромотор
 • акумулатор
 • Двупосочен
 • електрически кабел
 • контакт за мрежата
 • електрическа кола

Хибридно предавателно устройство

 • бензинов мотор
 • електромотор
 • разпределител
 • генератор
 • контролен модул

Хибриден акумулаторен модул

 • акумулаторен модул

Дикторски текст

Благодарение на развитието на технологиите отработените газове от моторните превозни средства намаляват значително през последните десетилетия. Замърсяването на въздуха в големите градове може още да спадне, ако бензиновите и дизеловите двигатели бъдат заменени частично или изцяло с електрически. В тази насока добро решение са хибридните и електрическите автомобили.

Засега електрическите и хибридните коли са много по-скъпи от бензиновите и дизеловите, но по всяка вероятност масовото производство ще свали цените.

В електромобилите електрическият двигател се захранва от презареждащи се акумулатори.

Когато задействаме спирачките, кинетичната енергия на автомобила намалява и освободената енергия се използва за дозареждане на акумулатора.

Хибридните автомобили използват и бензинов, и електрически двигател.

При запалване на двигателя и при ниски скорости колата се задвижва от електрическия двигател. Бензиновият се включва при ускоряване, когато е необходима повече мощност. При по-високи скорости колата се задвижва от бензиновия двигател, но тогава консумацията на гориво е по-ниска. В този режим бензиновият двигател захранва и акумулатора на електромотора. Когато задействаме спирачките, кинетичната енергия на колата намалява и освободената енергия се използва за дозареждане на акумулатора.

Свързани ресурси

Електромобил

Тесла S е един от първите електромобили, пригодни за ежедневна експлоатация.

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне.

Fuel cell

A fuel cell provides environment-friendly electric energy produced by the chemical...

Електрически двигатели

Електрическите двигатели присъстват в различни области на нашето ежедневие. Да се...

История на автомобила

Автомобилът се усъвършенства непрекъснато от появата си в края на 19. век до днес.

Конструкция на лекия автомобил

Анимацията показва външната и вътрешната конструкция на лекия автомобил.

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: Agricultural, industrial...

Rimac Concept One

Rimac Automobili's first model is known as the world's fastest production electric vehicle.

Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда се нарича неблагоприятното въздействие, което дейността на...

Дизелов двигател

Германският инженер Рудолф Дизел патентова дизеловия двигател през 1893 г.

Четиритактовият двигател на Ото

Анимацията илюстрира работата на двигателя, който най-често се използва в автомобилите.

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация. Затова той е необходим...

Топлоелектроцентрала (с изкопаеми горива)

Топлоелектроцентралата преобразува енергията, получена при изгарянето на изкопаеми горива...

Ford Model T

The popular model of the American automobile factory was the first mass-produced car in...

Two-stroke engine

A two-stroke engine is a type of internal combustion engine with a cycle of only two...

Wankel engine

A type of rotary engine of high efficiency

Развитие на велосипеда

Променящият се велосипед, първоначално осмиван като детска играчка, е най-добрата...

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция енергия се преобразува в...

Оборудване за безопасност на велосипедите

Законът за движение по улиците и пътищата съдържа правила за оборудването за безопасност...

Електрически наземен транспорт

Тролейбусите и трамваите са екологично чисти обществени транспортни средства

Сухопътен транспорт, камиони

Камионите са основно средство за превоз на тежки товари.

Мотоциклет

Анимацията показва конструкцията на мотоциклета.

Метро

Това е най-бързото железопътно превозно средство в големия град.

Biogas power plant

Biogas can be produced from organic material (manure, plant waste, organic waste) using...

Formula 1 racing car

Formula 1 is the highest class and most popular type of motor racing.

How does it work? - Differential gear

A differential allows the driven wheels of a car to rotate at different speeds when the...

Operation of oil wells

Machinery that pumps crude oil to the surface

The First Hungarian automobile (1904)

Hungarian engineer János Csonka built his first automobiles for the Hungarian Postal Service.

Автобус

Автобусите играят важна роля в организирането на обществения транспорт.

Как работят слънчевата батерия и слънчевият колектор?

Анимацията показва как може да се използва слънчевата енергия.

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в електрична енергия.

Слънчева електроцентрала

Слънчевата електроцентрала превръща слънчевата енергия в електричество.

Сателитна навигация, GPS

Глобалната система за позициониране се състои от 24 сателита, но е нужно само 4 от тях да...

Geothermal power station

Geothermal power stations convert energy of hot, high-pressure water found in deeper...

Added to your cart.