Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Дунавска русалка

Дунавска русалка

Ларвите на този вид едноднедка прекарват първите три години от живота си във водата. Животът им като възрастни продължава един единствен ден, който те използват за размножаване.

Биология и здравно образование

Ключови думи

Дългоопашат еднодневка, Tisza, роене, еднодневка, жизнен цикъл, яйце, ларва, имаго, трансформация, дъвчене, брачен, нимфа, subimago, животно, членестоноги, насекоми, насекомо, биология

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Размножаване и развитие на насекомите

Индивидуалното развитие (онтогенезата) на насекомото се осъществява пряко или чрез...

Майски бръмбар

Майският бръмбар е широко разпространен в европа. Ларвите му се считат за вредители.

Зелева пеперуда

Зелевата пеперуда е често срещан вид, чрез който се показва анатомията на пеперудите.

Зелена водна жаба

Анатомията на земноводните е показана чрез тази на обикновените жаби.

Медоносна пчела

Пчелите произвеждат мед, който е сладко хранително вещество.

Червена горска мравка

Мравунякът се състои от царица, мъжки мравки и работнички.

Разнообразие на светлочувствителните органи

В хода на конвергентната еволюция, незаисимо един от друг, са се развили няколко типа очи.

Еленов рогач

Чрез примера на еленовия рогач се демонстрират механизмите на работа на мускулите, полета...

Речен рак

Голям сладководен рак, широко разпространен в Европа.

Градински паяк кръстоносец

Паякът кръстоносец е често срещан вид, чрез който ще се запознаем с анатомията на паяците.

Мексиканска червеноколенеста тарантула

Един от най-известните видове паяци, често отглеждан като домашен любимец. Ухапването му...

Паяжинна нишка, паяжинна мрежа

Плътността на паяжинната нишка е по-малка от тази на найлоновите нишки, а нейната якост...

Медуза

Свободно плуващи морски животни, представители на най-просто устроената група животни...

Водни гъби (спонгии)

Най-древната група животни. Живеят във водата, нямат истински тъкани и симетрия.

Градински охлюв

Широко разпространен вид охлюв, който се използва и за храна.

Млечнобяла планария

Един от най-разпространените видове плоски червеи.

Added to your cart.