Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Добивът на полезни изкопаеми в епохата на индустриалната революция

Добивът на полезни изкопаеми в епохата на индустриалната революция

В края на ХІХ век, в резултат на големия глад за суровини, бурно се развива и добивът на полезни изкопаеми.

История и цивилизация

Ключови думи

Минно дело, индустриална революция, рудник, суров материал, източник на енергия, област мина, вал, изнемога, Лицето въгледобива, Кирка, трамвай, подпора, парен двигател, въглища, минерален ресурс

Свързани ресурси

Сцени

Мина

Галерия

Детски труд

Забой

Разрез

 • проход
 • кирка
 • лопата
 • вагонетка
 • релси
 • греда
 • опорна греда
 • миньори на забой
 • детски труд

Анимация

 • проход
 • кирка
 • лопата
 • релси
 • греда
 • опорна греда
 • миньори на забой
 • детски труд

Дикторски текст

Минното дело възниква в зората на човешката история. Индустриалната ревюлюция, която започва през 1780-те години в Англия, го променя и количествено, и качествено. Основно гориво на бързо разпространяващите се по онова време парни машини са черните въглища. Ето защо мините отварят една след друга, най-напред в Англия, а с настъпването на индустриалната революция - и в други страни. Минералните богатства, скрити в земната кора, се извличат по различни начини: външни и дълбоки мини, подводни мини и др. Сцената се развива през ХІХ век в дълбоката мина на един миньорски край.

В такива случаи слоевете, които покриват суровините са разчистват или разрушават само частично. Създават се специални съоръжения (галерии, шахти и др.), с чиято помощ да бъдат разкрити и изкопани необходимите суровини. Прокопаните в скалата галерии са укрепени с греди, за да бъдат безопасни.

В проходите суровините са се копаели с кирки, после ги товарели с лопати на вагонетки. Пълните вагонетки изтегляли на повърхността с коне или човешка сила.

Поради ниското заплащане на труда и тясното пространство често бил изпозван детски труд. Децата работели дневно по 10-12 часа при голямо физическо натоварване и в нечовешки условия. (В много страни законите в защита на детския труд се появяват доста по-късно.)

В рударските райони имало множество мини. За свързването на мините и транспортирането на суровините били построени теснолинейки. Издирването, разкриването и производството на полезните изкопаеми има много отрицателни последици, тъй като в повечето случаи е сврзано с грубо и невъзвратимо разрушаване на природната среда.

Свързани ресурси

Парната машина на Джеймс Уат (ХVІІІ век)

Благодарение на големите си възможности за приложение усъвършенстваната от шотландския...

Открит добив на руди

При открития добив на руди за разлика от подземния се отстраняват само покривните почвени...

Добив на злато през ХІХ в.

"Златната треска" в Калифорния започнала през 1848 г. край Сан Франциско.

Изобретения в текстилната индустрия през 18. век

Изобретенията през 18. век довеждат до огромен напредък в развитието на текстилната...

Тъкачна фабрика, 19. в.

Благодарение на изобретенията през 18. в. текстилната индустрия се превърнала в един от...

Industrial estate

Industrial estates provide infrastructure and services for companies.

Stephenson’s Rocket (1829)

The English engineer George Stephenson’s locomotive was built for a competition of...

The Victorian era

The scene depicts the extremities of the Victorian era, presenting the throne room and a...

Torsion balances

A force can be measured by measuring the twisting of the torsion wire in a torsion balance.

Underground coal mining

As opposed to opencast mines, in underground mines the layers covering coal are not...

Нефтена платформа

Преминаващата през средата на стоманената кула дълга тръба прониква в морското дъно и...

Работнически квартал, 19. в.

Типичните работнически квартали с нездравословни условия за живот били изградени по време...

Operation of oil wells

Machinery that pumps crude oil to the surface

Added to your cart.