Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Добивът на полезни изкопаеми в епохата на индустриалната революция

Добивът на полезни изкопаеми в епохата на индустриалната революция

В края на ХІХ век, в резултат на големия глад за суровини, бурно се развива и добивът на полезни изкопаеми.

История и цивилизация

Ключови думи

Минно дело, индустриална революция, рудник, суров материал, източник на енергия, област мина, вал, изнемога, Лицето въгледобива, Кирка, трамвай, подпора, парен двигател, въглища, минерален ресурс

Свързани ресурси

Парната машина на Джеймс Уат (ХVІІІ век)

Благодарение на големите си възможности за приложение усъвършенстваната от шотландския...

Открит добив на руди

При открития добив на руди за разлика от подземния се отстраняват само покривните почвени...

Добив на злато през ХІХ в.

"Златната треска" в Калифорния започнала през 1848 г. край Сан Франциско.

Промишлен парк

Предлага инфраструктура и услуги за предприятията.

Викторианската епоха

Сцената показва крайностите през викторианската епоха, представяйки тронната зала и един...

Изобретения в текстилната индустрия през 18. век

Изобретенията през 18. век довеждат до огромен напредък в развитието на текстилната...

Тъкачна фабрика, 19. в.

Благодарение на изобретенията през 18. в. текстилната индустрия се превърнала в един от...

Stephenson’s Rocket (1829)

The English engineer George Stephenson’s locomotive was built for a competition of...

Torsion balances

A force can be measured by measuring the twisting of the torsion wire in a torsion balance.

Underground coal mining

As opposed to opencast mines, in underground mines the layers covering coal are not...

Нефтена платформа

Преминаващата през средата на стоманената кула дълга тръба прониква в морското дъно и...

Работнически квартал, 19. в.

Типичните работнически квартали с нездравословни условия за живот били изградени по време...

Operation of oil wells

Machinery that pumps crude oil to the surface

Added to your cart.