Дихателна система

Дихателната система снабдява органите с кислород и ги освобождава от въглеродния диоксид.

Свързани ресурси

Моделиране на движението на сърцето.

Функционирането на сърцето лесно може да се демонстрира.

Видове стави

Ставите се групират и според посоката на движение, която позволяват.

Съществуват ли сред нас мутанти?

Урокът разказва за видовете мутации, тяхната честота и причините...

Мъжка полова система

Половата система се състои от органи, които заедно изпълняват...

Система на кръвообращение

Системната циркулация носи кислородна кръв от сърцето към тялото,...

Механизъм на вкусовото възприятие

Вкусовите рецептори превръщат химичните стимули в електрични сигнали

Човешкото око

Окото е един от най-важните сетивни органи. Когато бъдат...

Мозъчни вентрикули и основни части на мозъка

Анимацията ни позволява да надникнем във вътрешната структура на...

Added to your cart.