Deep-sea hydrothermal vents

A hydrothermal vent is a fissure in the planet's surface through which geothermally heated water erupts.

Свързани ресурси

The Equatorial Climate

Az egyenlítői éghajlat sajátosságainak bemutatása.

Формиране на въглища

Видеоклипът показва различните стадии в образуването на въглищата.

Планински климатични зони

Решаваш фактор за тези климатични зони е височината над морското...

Реки и форми на релефа

Реките имат важно значение за оформянето на земната повърхност: те...

Как моретата оформят земната повърхност?

Морската вода, като външна релефообразуваща сила, има важна роля в...

Ератостен

Още в Древен Египет вече е била изчислена обиколката на Земята. ...

Пустиня

Една трета от сухоземната повърхност на земята е покрита с...

Оазис

В убийствената прегръдка на пустинята животът може да процъфти...

Added to your cart.