Deep-sea hydrothermal vents

A hydrothermal vent is a fissure in the planet's surface through which geothermally heated water erupts.

Свързани ресурси

Скален цикъл

Скалите са подложени на непрекъснато въздействие от външни и...

Замърсяване на природните води

Водата е един от най-важните природни ресурси , затова трябва...

Как моретата оформят земната повърхност?

Морската вода, като външна релефообразуваща сила, има важна роля в...

On the track of the rain Savannahs

A szavannák növény- és állatvilága az éghajlathoz alkalmazkodik.

Снежна линия

Над определена височина снегът не се топи дори и през лятото.

Григориански календар

Въведен в употреба преди 500 години като корекция на Юлианския...

Местни ветрове

Основни типове местни ветрове: планинско-долинни, бризи и духащи...

Движението на ледниците

Ледникът е огромна маса лед, която бавно и постепенно,се спуска...

Added to your cart.