Deep Sea Hydrothermal Vents

A hydrothermal vent is a fissure in the planet's surface from which geothermally heated water erupts.

Свързани ресурси

Клиф (Абразия)

Разрушителната сила на големите вълни може да оформи в някои...

Карст (базово ниво)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно...

Формиране на въглища

Видеоклипът показва различните стадии в образуването на въглищата.

Видове езера

Нетечащите води на планетата ни имат различни форми. Да видим как...

Праисторическият Помпей

В Централната част на Европа, в Северна Унгария се намира едно...

Планински климатични зони

Решаваш фактор за тези климатични зони е височината над морското...

Африканската савана

Най-голямата савана на Земята се намира в Африка. Тя заема почти...

Крайморски бриз

Бризът се образува поради неравномерното нагряване от Слънцето на...

Added to your cart.