Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

DNA

DNA

Carrier of genetic information in cells.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

ДНК, ДНК-спирала, ДНК-веригата, генетичен материал, Дезоксирибонуклеинова киселина, нуклеинова киселина, аденин, тимин, цитозин, гуанин, полинуклеотидна, азот-съдържаща основа,, дезоксирибоза, фосфорна киселина, нуклеотид, основни двойки, генетичен код, Уотсън, Крик, Franklin, Уилкинс, десняк, допълнителен, ядро, химия, биохимия, биология

Свързани ресурси

Организация на генетичния материал

В ядрата на еукариотните клетки, чийто размер е едва няколко микрона, може да се съдържа...

Фосфорна киселина (H₃PO₄)

Фосфорната киселина се използва като овкусител за газирани напитки и в ежедневието за...

2-deoxy-beta-D-ribose (C₅H₁₀O₄)

A component of DNA, it contains one less hydroxyl group than β-D-ribose.

Purine (C₅H₄N₄)

A heterocyclic aromatic organic compound, its derivatives include guanine and adenine.

Pyrimidine (C₄H₄N₂)

A heterocyclic organic compound, its derivatives are thymine, cytosine and uracil.

RNA

A polynucleotid made up of phosphoric acid, ribose, and nucleobases (cytosine, uracil,...

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на две, като броят на...

Бактерии (за напреднали)

Бактериите са едноклетъчни живи организми без ядро с размери от няколко микрометра.

Редактиране на генома

Редактирането на генома е тип генно инженерство, при което се променя геномът на жив...

Бавноходка

Бавноходките могат да оцеляват в екстремни условия, дори в космоса.

Обикновена амеба

Широко разпространени хетеротрофни едноклетъчни организми с постоянно променящи се форми.

Ембрионално развитие

Тази анимация демонстрира развитието на човешкия зародиш и плод.

Phosphate ion (PO₄³⁻)

A compound ion formed when a phosphoric acid molecule releases a proton.

The structure of prokaryotic and eukaryotic cells

There are two basic cell types: prokaryotic and eukaryotic cells.

Полимеризация на етена (етилена)

Чрез полимеризация на етена (етилена) се получава синтетично вещество, наречено полиетилен.

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки), пръчковидни и...

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират инфектираните клетки да...

Fibroin

Fibroin is a fibrillar protein excreted by silkworms.

Added to your cart.