Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Cyclohexane (C₆H₁₂)

Cyclohexane (C₆H₁₂)

A colourless liquid, easily solved by organic solvents but not by water.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

циклохексан, наситен въглеводороден, циклоалкани, въглеводород, циклопарафинов, пръстеновиден, потвърждение, кръгова инверсия, Органична химия, химия

Свързани ресурси

Алкани

Хомоложен ред на наситените въглеводороди.

Хексан (C₆H₁₄)

Шестият член в хомоложния ред алкани с права верига.

Cyclopentane (C₅H₁₀)

Member of the cycloalkane homologous series.

Пентан (C₅H₁₂)

Петият член в хомоложния ред на алканите. Безцветна горима течност.

Бутан (C₄H₁₀)

Четвъртият член в хомоложния ред алкани с права верига.

Pent-1-ene (C₅H₁₀)

A liquid with a characteristic unpleasant odour and a low boiling point.

Added to your cart.