Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Conformations of ethane

Conformations of ethane

The staggered conformation of ethane is more stable than the eclipsed conformation.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

етан, етан молекула, потвърждение, завъртане около облигации, алкан, въглеводород, Засенчван конформация, разсрочено конформация, Органична химия, молекула, химия

Свързани ресурси

Присъединяване

Реакция, при която от молекулите на две изходни вещества се получава само един нов продукт.

Полимеризация на етена (етилена)

Чрез полимеризация на етена (етилена) се получава синтетично вещество, наречено полиетилен.

Етин (ацетилен) (C₂H₂)

Първият член от хомоложния ред на алкините.

Етен (етилен) (C₂H₄)

Първият член от хомоложния ред на 1-алкените.

Етан (C₂H₆)

Вторият член в хомоложния ред алкани с права верига.

Пропан (C₃H₈)

Третият член в хомоложния ред алкани с права верига.

Bromofluorochloromethane (CHClBrF)

The molecule has two enantiomers: stereoisomers that are mirror images of each other and...

Added to your cart.