Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Cis-pent-2-ene (C₅H₁₀)

Cis-pent-2-ene (C₅H₁₀)

One of the isomers of pentene.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

Цис-пент-2-ен, геометрична изомерия, алкен, олефин, въглеводород, ненаситен, конституционния изомер, хомоложна серия, пентен, изомер, допълнение, полимеризация, бензин, октаново число, Органична химия, химия

Свързани ресурси

Пентан (C₅H₁₂)

Петият член в хомоложния ред на алканите. Безцветна горима течност.

Cis-2-butene (C₄H₈)

A colourless, heavier-than-air gas. Its geometric isomer is trans-2-butene.

Cyclopentane (C₅H₁₀)

Member of the cycloalkane homologous series.

Isoprene (2-methyl-1,3-butadiene) (C₅H₈)

Synthetic rubber is produced by the polymerisation of isoprene.

Optical isomerism

Mirror image isomers of asymmetrical shapes and solids are non-superimposable.

Pent-1-ene (C₅H₁₀)

A liquid with a characteristic unpleasant odour and a low boiling point.

Trans-2-butene (C₄H₈)

A colourless, heavier-than-air gas. Its geometric isomer is cis-2-butene.

Added to your cart.