Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Циклони и антициклони в умерените ширини

Циклони и антициклони в умерените ширини

Циклоните са големи атмосферни вихри с обхват от няколко хиляди километра, в които се образуват облаци и падат валежи.

География и икономика

Ключови думи

Mid-ширина циклон, антициклон, циклон, въздушно налягане, оклузия, Кориолис ефект, топъл фронт, студен фронт, фронтова линия, утаяване, турбулентност, Времето, атмосфера, облак, вятър, въздух, природа, география

Свързани ресурси

Сцени

Циклони в умерените ширини

 • 19.05.2011 г. (12:10 UTC)
 • 19.05.2011 г. (18:10 UTC)
 • 20.05.2011 г. (0:10 UTC)
 • 20.05.2011 г. (6:10 UTC)
 • 20.05.2011 г. (12:10 UTC)
 • 20.05.2011 г. (18:10 UTC)
 • циклон - Голям въздушен вихър, в който атмосферното налягане се понижава от периферията към центъра и въздушните потоци са насочени в същата посока.
 • антициклон - Голям атмосферен вихър с високо налягане в центъра. Въздухът в се движи от центъра към периферията, по часовниковата стрелка в Северното полукълбо и в обратна посока в Южното.
 • Н - Област с ниско атмосферно налягане
 • В - Област с високо атмосферно налягане

Определения и термини:

Циклон: голям въздушен вихър, в който атмосферното налягане се понижава от периферията към центъра и въздушните потоци са насочени в същата посока.

Антициклон: голям атмосферен вихър с високо налягане в центъра. Въздухът в се движи от центъра към периферията, по часовниковата стрелка в Северното полукълбо и в обратна посока в Южното.

Ефект на Кориолис: сила причинена от вътенето на Земята. Ефектът на Кориолис кара движещи се тела да се отклоняват надясно в Северното полукълбо, а в Южното полукълбо – наляво.

Атмосферен фронт: граница между две въздушни маси с ралични температури; по нея се образуват облаци и падат валежи.

Топъл фронт: Бавно движеща се топла въздушна маса настъпва към по-студената и настигайки я започва да се издига над нея. Топлите фронтове може да причинят продължителни превалявания от дъжд.

Студен фронт: Бързо движеща се студена въздушна маса застига топла и тъй като е по-тежка, се спуска под нея. Студените фронтове причиняват бързи и обилни превалявания от дъжд.

Фронтална повърхнина

 • топъл фронт - Бавно движеща се топла въздушна маса настъпва към по-студената и настигайки я започва да се издига над нея. Може да причинят продължителни превалявания от дъжд.
 • студен фронт - Бързо движеща се студена въздушна маса застига топла и тъй като е по-тежка, се спуска под нея. Причиняват бързи и обилни превалявания от дъжд.
 • Н - Област с ниско атмосферно налягане
 • В - Област с високо атмосферно налягане

Образуване на циклон

 • млад циклон
 • стар циклон
 • по-топъл въздух
 • по-студен въздух
 • топъл фронт
 • студен фронт
 • топъл сектор
 • оклюзионен фронт
 • посока на циклона

Връзка циклон – антициклон

 • антициклон - Голям атмосферен вихър с високо налягане в центъра. Въздухът в се движи от центъра към периферията, по часовниковата стрелка в Северното полукълбо и в обратна посока в Южното.
 • циклон - Голям въздушен вихър, в който атмосферното налягане се понижава от периферията към центъра и въздушните потоци са насочени в същата посока.
 • съединяващ се въздушен поток - Въздушен поток, който се движи към центъра на циклона. Течението е обратно на часовниковата стрелка в Северното полукълбо, и по часовниковата стрелка в Южното полукълбо на Земята.
 • разделящ се въздушен поток - Въздушен поток, който се предвижва навън от центъра на антициклона. Течението е по посока на часовниковата стрелка в Северното полукълбо и обратно на часовниковата стрелка в Южното полукълбо.
 • възходящ въздушен поток - В центъра на циклона въздухът се издига спираловидно.
 • низходящ въздушен поток - В центъра на антициклона въздухът се завихря, спускайки се надолу.
 • ниско налягане
 • високо налягане
 • образуване на облаци и валежи - Циклоните се образуват на границата на топъл и студен въздух, свързани са с възходящи движения на въздуха и са съпроводени от значителни количества валежи.
 • 4000 – 5000 км

Анимация

 • циклон - Голям въздушен вихър, в който атмосферното налягане се понижава от периферията към центъра и въздушните потоци са насочени в същата посока.
 • Н - Област с ниско атмосферно налягане
 • топъл фронт - Бавно движеща се топла въздушна маса настъпва към по-студената и настигайки я започва да се издига над нея. Може да причинят продължителни превалявания от дъжд.
 • студен фронт - Бързо движеща се студена въздушна маса застига топла и тъй като е по-тежка, се спуска под нея. Причиняват бързи и обилни превалявания от дъжд.
 • Н - Област с ниско атмосферно налягане
 • млад циклон
 • стар циклон
 • по-топъл въздух
 • по-студен въздух
 • топъл фронт
 • студен фронт
 • топъл сектор
 • оклюзионен фронт
 • посока на циклона
 • антициклон - Голям атмосферен вихър с високо налягане в центъра. Въздухът в се движи от центъра към периферията, по часовниковата стрелка в Северното полукълбо и в обратна посока в Южното.
 • циклон - Голям въздушен вихър, в който атмосферното налягане се понижава от периферията към центъра и въздушните потоци са насочени в същата посока.
 • съединяващ се въздушен поток - Въздушен поток, който се движи към центъра на циклона. Течението е обратно на часовниковата стрелка в Северното полукълбо, и по часовниковата стрелка в Южното полукълбо на Земята.
 • разделящ се въздушен поток - Въздушен поток, който се предвижва навън от центъра на антициклона. Течението е по посока на часовниковата стрелка в Северното полукълбо и обратно на часовниковата стрелка в Южното полукълбо.
 • възходящ въздушен поток - В центъра на циклона въздухът се издига спираловидно.
 • низходящ въздушен поток - В центъра на антициклона въздухът се завихря, спускайки се надолу.
 • ниско налягане
 • високо налягане
 • образуване на облаци и валежи - Циклоните се образуват на границата на топъл и студен въздух, свързани са с възходящи движения на въздуха и са съпроводени от значителни количества валежи.
 • 4000 – 5000 км

Дикторски текст

Често можем да видим бързо въртящи се атмосферни вихри на сателитни снимки на Земята. Посоката на въртенето им е обратно на часовниковата стрелка в Северното полукълбо, и по часовниковата стрелка в Южното полукълбо. Тези атмосферни вихри се наричат циклони и често се отбелязват с главната буква Н.

Буквата Н показва, че налягането в повърхностния слой въздух в посока към центъра на циклона постепенно намалява, затова атмосферният вихър се движи към центъра на циклона.

Ако ефектът на Кориолис, причинен от въртенето на Земята, нямаше никакво влияние, въздухът щеше да се предвижва директно към центъра. Обаче ефектът на Кориолис завърта ветровете обратно на часовниковата стрелка в Северното полукълбо, и по часовниковата стрелка в Южното полукълбо. Когато достигне центъра на циклона, тежкият, бързо движещ се студен въздух принуждава по-лекия, топъл въздух да се издигне.

Циклоните, който се образуват, когато се срещнат въздушни маси, с различна температура. Вследствие на възходящото движение на въздуха се образуват значителни количества валежи.

Въздухът, който се издига в центъра на циклона, се спуска в областите с високо налягане около циклона. Щом достигне повърхността, въздухът се предвижва навън от центъра на областта с високо налягане. Поради ефекта на Кориолис, причинен от въртенето на Земята, ветровете се завихрят навън по посока на часовниковата стрелка в Северното полукълбо. Атмосферният вихър с център на високо налягане се нарича антициклон.

Границата, където две въздушни маси, с различна температура, се срещат, се нарича атмосферен фронт. Фронтовете се класифицират по това кой вид въздух настъпва.

При студените фронтове, бързо движещият се студен въздух принуждава по-лекия, топъл въздух да се издигне. Топлият въздух се издига бързо, кондензира, падат обилни валежи от дъжд върху малка територия.

При топлите фронтове, бавно движещият се топъл въздух се издига над студения въздух и в същото време го избутва напред. Топлите фронтове могат да причинят продължителни валежи от дъжд, които продължават до няколко дни върху голяма територия.

Атмосферните фронтове са свързани с образуването на циклони. На границата на студените и топлите въздушни маси, заради разликите в налягането възникват въздушни течения, които прерастват във вихри. Във вихъра, студеният въздух обгражда топлия.

Атмосферните фронтове се развиват на границата на две въздушни маси; образува система от студен и топъл фронт. Тъй като студеният фронт се движи по-бързо от топлия фронт, той го изпреварва и се образува оклюзионен фронт.

Студеният въздух напълно отделя топлия възхух от повърхността и го принуждава да се издига нагоре. Ниското налягане в циклона изчезва, циклонът отслабва и най-накрая се разсейва.

Свързани ресурси

Атмосферна циркулация

Разликата в температурата на въздуха над полюсите и Екватора предизвиква атмосферна...

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне.

Метеорологични уреди

Анимацията показва уредите за изследване на атмосферните явления.

Мусонни ветрове

През лятото мусонните ветрове носят обилни дъждове от морето към сушата.

Топъл и студен фронт

Студени и топли фронтове се оформят там, където се срещат топли и студени въздушни маси.

Образуване на облаци, валежи, видове облаци

Водата се изпарява, превръща се в разнообразни по форма облаци, а след това пвъв вид на...

Метеорологични уреди

Тази анимация показва уредите, използвани за изследване на атмосферните явления.

Местни ветрове

Основни типове местни ветрове: планинско-долинни, бризи и духащи надолу по склона ветрове.

Мълния

Електричен разряд в атмосферата, съпроводен от ярък светлинен проблясък и звук, известен...

Торнадо

Кратковременното, но изключително силно торнадо може да нанесе големи опустошения.

Aeolian landforms on coasts and steppes

Wind, as an external force, plays an important role in shaping coastal areas and steppes.

El Niño

A periodic climate pattern that occurs across the tropical Pacific Ocean every five years.

Tropical cyclones

Cyclones are large areas of swirling air with clouds and precipitation being formed inside.

Added to your cart.