Човешко тяло (мъж)

Тази анимация ни запознава с най-важните органи и системи на човешкото тяло.

Свързани ресурси

Колко може да бъде продължителността на живота ни?

Благодарение на развитието на медицината и на обогатяването на...

Гласообразуване

Когато се произвежда звук въздухът, който излиза от белите дробове...

Съединителна тъкан

Съединителната тъкан включва плътна и рехава тъкан, мастна тъкан,...

Полови клетки

Зиготата е клетката, която се образува от сливането на две полови...

Анатомия на дебелото черво

Дебелото черво е крайната част на храносмилателния канал.

Видове стави

Ставите се групират и според посоката на движение, която позволяват.

Женска полова система (средно ниво)

Половата система е изградена от органи, които заедно изпълняват...

Ембрионално развитие

Тази анимация демонстрира развитието на човешкия зародиш и плод.

Added to your cart.