Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Четиритактовият двигател на Ото

Четиритактовият двигател на Ото

Анимацията илюстрира работата на двигателя, който най-често се използва в автомобилите.

Физика и астрономия

Ключови думи

Двигател на Ото, двигател, четиритактов, автомобил, радиален двигател, вал, клапан, Цилиндър, бутало, свещ, горене, искра, поемане, компресия, експлозия, мощност инсулт, работа, цикъл, бензинов двигател, двигател с вътрешно горене, бензин, карбуратор, механична енергия, димни газове, замърсяването на околната среда, Замърсяване на въздуха, Автомобил, автомобилен завод, производството на автомобили, термодинамика, топлинен двигател, топлинна енергия, физика

Свързани ресурси

Сцени

Двигател

 • блок на двигателя - Металният корпус на двигателя.
 • скоростна кутия - Осигурява определено съотношение между оборотите на коляновия вал и на карданния вал. При ниска предавка: мощността на автомобила е по-голяма, но скоростта е малка. При висока предавка: скоростта на автомобила е по-голяма, разходът на гориво е по-малък, но способността да ускорява, е малка.
 • въздушен филтър - В горивната камера на двигателя постъпва въздух, съдържащ необходимия за горенето кислород. Този филтър пречиства въздуха.
 • всмукателен колектор - Чрез него в двигателя се всмуква въздух, съдържащ необходимия за горенето кислород.
 • изпускателен колектор - Чрез него става изхвърлянето на продуктите от горенето.
 • ангренажен ремък - Предава въртенето на коляновия вал на разпределителните валове, които осигуряват работата на клапаните.
 • разпределител на запалването (делко) - Осигурява синхронизираната работа на запалителните свещи.

Действие

 • всмукателен отвор - Чрез него сместа от въздух и пари на горивото постъпва в горивната камера – в частта от цилиндъра над буталото.
 • запалителна свещ - Възпламенява сгъстената смес от въздух и пари на горивото. Поради повишеното налягане буталото се връща обратно.
 • изпускателен отвор - Чрез него става изхвърлянето на продуктите от горенето.
 • всмукателен клапан - Неговото отваряне и затваряне се съгласуват с движението на буталото. В І такт той се отваря, като в същото време буталото се движи надолу. Това предизвиква понижаване на налягането в цилиндъра, поради което в него постъпва сместа от въздух и пари на.
 • изпускателен клапан - Неговото отваряне и затваряне се съгласуват с движението на буталото. В ІV такт той се отваря, като в същото време буталото се придвижва нагоре и продуктите от горенето се изхвърлят.
 • бутало - Ритмичните движения нагоре-надолу осигуряват въртенето на коляновия вал. Движението му надолу в цилиндъра се дължи на повишеното налягане. После инерцията на коляновия вал го придвижва нагоре в цилиндъра, надолу и после – пак нагоре. В този момент се осъществява ново запалване.
 • цилиндър - Повишаването на налягането води до движение на буталото.
 • предавателен лост
 • колянов вал - Движението на буталото нагоре-надолу предизвиква въртенето на коляновия вал.

І такт

ІІ такт

ІІІ такт

ІV такт

Вътрешно устройство

 • радиатор - В процеса на работа на двигателя охлаждащата течност (вода) се нагрява, а после посредством радиатора отдава топлина на околната среда.
 • двигател
 • скоростна кутия - Осигурява определено съотношение между оборотите на коляновия вал и на карданния вал. При ниска предавка мощността на автомобила е по-висока, но скоростта му е малка. При висока предавка скоростта на автомобила е по-голяма, разходът на гориво е по-малък, но способността да ускорява, е малка.
 • карданен вал - Предава въртенето на коляновия вал на колелата.
 • бензинов резервоар - Горивото на четиритактовия двигател на Ото е бензинът, чийто основен показател е октановото число. Бензинът с голямо октаново число има по-висока точка на възпламеняване, вследствие на което може да се сгъстява повече. Така се постига по-висока степен на ефективност.
 • диференциал - При завой колелата, намиращи се на външната страна на дъгата, трябва да извършват повече обороти в сравнение с колелата откъм вътрешната страна на дъгата. Този процес се осигурява от специално механично устройство.
 • водим вал - Чрез карданния вал въртенето на коляновия вал се предава на осите на колелата.
 • изпускателна тръба - Чрез него става изхвърлянето на продуктите от горенето.

Цилиндри

 • колянов вал - Въртенето на коляновия вал задвижва ангренажния ремък, който от своя страна задвижва разпределителните валове, осигуряващи работата на клапаните.
 • разпределителен вал - Въртенето му осигурява ритмичната работа на клапаните. Коляновият вал управлява въртенето чрез ангренажния ремък.
 • бутало - Ритмичните движения нагоре-надолу се преобразуват във въртене на коляновия вал.
 • клапани - Синхронизират всмукването на сместа от въздух и пари на горивото и изхвърлянето на продуктите от горенето.

Анимация

Двигателят осигурява движението на автомобила. В двигателя се намира колянов вал, чието въртене посредством карданния вал се предава на колелата.

Скоростната кутия позволява да се променя броят на оборотите на колелата по време на един оборот на коляновия вал. При ниска предавка мощността на автомобила е по-висока, но скоростта му е малка. При висока предавка скоростта на автомобила е по-голяма, разходът на гориво е по-малък, но способността да ускорява, е малка.

Четиритактовият двигател на Ото е най-често използваният двигател в автомобилите.

Принципът на работата му се състои в това, че движението на буталата нагоре-надолу се преобразува във въртеливо движение на коляновия вал. Коляновият вал задвижва карданния вал, а след това – чрез ангренажния ремък – и разпределителния вал.

Разпределителният вал управлява работата на клапаните, чието синхронизирано отваряне и затваряне осигурява всмукването на гориво и изхвърлянето на продуктите от горенето в определения такт.

По време на първия такт се извършва всмукване. Буталото се движи надолу, поради което налягането в цилиндъра се понижава. Всмукателният клапан се отваря и от карбуратора постъпва гориво в цилиндъра.

По време на втория такт става сгъстяване: всмукателният и изпускателният клапан са затворени. Поради инерцията на въртенето на коляновия вал и противотежестта буталото започва да се движи нагоре, сгъстявайки сместа от въздух и пари на горивото, чиято температура се повишава.

Третият такт се нарича работен ход: запалителната свещ възпламенява горещата сгъстена смес от въздух и пари на горивото. Повишеното налягане връща буталото обратно.

Четвъртият такт – изхвърляне: буталото се придвижва нагоре, изпускателният клапан се отваря и продуктите от горенето се изхвърлят.

Виждаме, че в двигателя възвратно-постъпателното движение на буталото се преобразува във въртеливо движение на коляновия вал. Енергията, необходима за движението на буталото, се осигурява при изгарянето на бензина.

Важен показател на бензина е октановото му число. Бензинът с голямо октаново число може да бъде сгъстен повече, понеже не е лесновъзпламеним. По такъв начин се постига по-голяма степен на ефективност.

Дикторски текст

Двигателят осигурява движението на автомобила. В двигателя се намира колянов вал, чието въртене посредством карданния вал се предава на колелата.

Скоростната кутия позволява да се променя броят на оборотите на колелата по време на един оборот на коляновия вал. При ниска предавка мощността на автомобила е по-висока, но скоростта му е малка. При висока предавка скоростта на автомобила е по-голяма, разходът на гориво е по-малък, но способността да ускорява, е малка.

Четиритактовият двигател на Ото е най-често използваният двигател в автомобилите.

Принципът на работата му се състои в това, че движението на буталата нагоре-надолу се преобразува във въртеливо движение на коляновия вал. Коляновият вал задвижва карданния вал, а след това – чрез ангренажния ремък – и разпределителния вал.

Разпределителният вал управлява работата на клапаните, чието синхронизирано отваряне и затваряне осигурява всмукването на гориво и изхвърлянето на продуктите от горенето в определения такт.

По време на първия такт се извършва всмукване. Буталото се движи надолу, поради което налягането в цилиндъра се понижава. Всмукателният клапан се отваря и от карбуратора постъпва гориво в цилиндъра.

По време на втория такт става сгъстяване: всмукателният и изпускателният клапан са затворени. Поради инерцията на въртенето на коляновия вал и противотежестта буталото започва да се движи нагоре, сгъстявайки сместа от въздух и пари на горивото, чиято температура се повишава.

Третият такт се нарича работен ход: запалителната свещ възпламенява горещата сгъстена смес от въздух и пари на горивото. Повишеното налягане връща буталото обратно.

Четвъртият такт – изхвърляне: буталото се придвижва нагоре, изпускателният клапан се отваря и продуктите от горенето се изхвърлят.

Виждаме, че в двигателя възвратно-постъпателното движение на буталото се преобразува във въртеливо движение на коляновия вал. Енергията, необходима за движението на буталото, се осигурява при изгарянето на бензина.

Важен показател на бензина е октановото му число. Бензинът с голямо октаново число може да бъде сгъстен повече, понеже не е лесновъзпламеним. По такъв начин се постига по-голяма степен на ефективност.

Свързани ресурси

Експлозията на балон, пълен с водород

В следващия експеримент ще изследваме свойствата на водорода.

Атомният модел на Бор

Едно от най-значителните изследвания от началото на ХХ век е...

Законът на Архимед при газовете

Има ли разлика между теглото на една бутилка, пълна с въздух и...

Откъде произлиза златото?

Златото е рядък метал, добиването на който често е трудно и...

pVT-диаграма на идеален газ

Дава представа за връзката между налягането, обема и температурата...

Вечен двигател

Възможно ли е устройство, задвижено веднъж, да работи вечно?

Турбина, задвижвана от топлината на ръцете ни

Как да завъртим малка книжна въртележка или спирала, без да ги...

Горене на свещ

Човечеството използва свещите за осветление още от древността.

Added to your cart.