Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Чехълче

Чехълче

Често срещани еукариотни ресничести организми, разпространени в сладки води.

Биология и здравно образование

Ключови думи

парамециум caudatum, едноклетъчен, едноклетъчни еукариоти, ciliatea, клетъчен органел, съкратителната вакуола, мигли, храносмилателната вакуола, ресницата, cytostome, сладководен, Ciliophora, животно, биология

Свързани ресурси

Сцени

Органели

  • съкратителна вакуола - Изнася излишната вода и отпадните продукти от клетката. В сладководна среда концентрацията на разтворени вещества в клетката е по-висока от тази извън нея, затова водата навлиза в клетката чрез осмоза. Излишната вода се отделя чрез процес, който изисква енергия.
  • клетъчна уста - Служи за прием на храна (органични частици, бактерии).
  • клетъчна глътка - Храната навлиза в клетъчната уста, и се абсорбира чрез ендоцитоза.
  • реснички - Ритмичните им, координирани трептения осигуряват придвижването на клетката и насочват храната към клетъчната уста.
  • малко ядро - Съдържа клетъчната ДНК, която се обменя при полово размножаване.
  • голямо ядро - Контролира жизнените функции на клетката.
  • храносмилателна вакуола - Храната се абсорбира от цитофаринкса чрез ендоцитоза. Хранителните частици попадат в мембранни мехурчета, където след това се смилат.

Свързани ресурси

Обикновена амеба

Широко разпространени хетеротрофни едноклетъчни организми с постоянно променящи се форми.

Зелена еуглена

Едноклетъчно, което живее в сладки води и може да се храни автотрофно и хетеротрофно.

Бавноходка

Бавноходките могат да оцеляват в екстремни условия, дори в космоса.

The structure of prokaryotic and eukaryotic cells

There are two basic cell types: prokaryotic and eukaryotic cells.

Организация на генетичния материал

В ядрата на еукариотните клетки, чийто размер е едва няколко микрона, може да се съдържа...

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки), пръчковидни и...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират инфектираните клетки да...

Медуза

Свободно плуващи морски животни, представители на най-просто устроената група животни...

Added to your cart.