Царевица

Една от най-важните едносемеделни култури.

Свързани ресурси

Ябълка

Ябълката е един от най-популярните плодове.

Конски кестен

С помощта на анимацията ще видите какви промени претърпява...

Гигантска секвоя

Гигантските секвои са живите организми с най-голяма маса на Земята.

Eтажи в горите

Етажите в различните гори може да имат значителни отлики.

Сравнение между същински плодове и лъжливи плодове

Месестата част (перикарп) на същинските плодове се развива от...

Бял бор

Едно от най-често срещаните дървета от семейство борови, с...

Дюля

Растението произхожда от Кавказкия регион. Отглеждат го заради...

Жизнен цикъл на мъхове и папрати

Тази анимация сравнява жизнените цикли на мъховете и папратите, и...

Added to your cart.