Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Carbonic acid (H₂CO₃)

Carbonic acid (H₂CO₃)

Colourless, odourless liquid produced by dissolving carbon dioxide in water.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

карбонова киселина, газирана вода, слаба киселина, diprotic киселина, въглероден двуокис, вода, карбонати, водородни карбонати, газирана, минерална вода, може да се разгражда, кисел, мехур, Неорганична химия, химия

Свързани ресурси

Calcium carbonate (CaCO₃)

Limestone is a widely and diversely used material.

Carbonate ion (CO₃²⁻)

A compound ion produced from carbonic acid by releasing protons.

Кръговрат на въглерода

При фотосинтезата въглеродът става част от органичната материя, а при дишане се отделя.

Въглероден оксид

Безцветен газ без вкус и мирис, силно отровен за хора и животни при висока концентрация.

Въглероден диоксид (CO₂) (средно ниво)

Газ без цвят и мирис, който е по-тежък от въздуха. Необходим е за фотосинтезата на...

Вода (H₂O)

Водата е много стабилно съединение на водорода и кислорода, жизненонеобходимо за всички...

Carbon dioxide (CO₂) (beginner)

Colourless, odourless, heavier-than-air gas. Necessary for the photosynthesis of plants.

Carbon monoxide (CO) (intermediate)

Colourless, odourless gas, highly toxic to humans and animals in high concentration.

Карст (средно напреднали)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно разтворими скали.

Азотна киселина (HNO₃)

Азотната киселина е една от кислородосъдържащите киселини на азота. Тя е безцветна...

Азотиста киселина (HNO₂)

Една от кислородосъдържащите киселини на азота. Безцветна, слаба киселина с остра...

Added to your cart.