Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Carbonate ion (CO₃²⁻)

Carbonate ion (CO₃²⁻)

A compound ion produced from carbonic acid by releasing protons.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

карбонат йонна, киселинен остатък йон, аниони, йон, съединение йонна, карбонова киселина, карбонати, Неорганична химия, химия

Свързани ресурси

Въглероден диоксид (CO₂) (средно ниво)

Газ без цвят и мирис, който е по-тежък от въздуха. Необходим е за фотосинтезата на...

Calcium carbonate (CaCO₃)

Limestone is a widely and diversely used material.

Carbon monoxide (CO) (intermediate)

Colourless, odourless gas, highly toxic to humans and animals in high concentration.

Carbonic acid (H₂CO₃)

Colourless, odourless liquid produced by dissolving carbon dioxide in water.

Азотна киселина (HNO₃)

Азотната киселина е една от кислородосъдържащите киселини на азота. Тя е безцветна...

Permanganate ion (MnO₄⁻)

Potassium permanganate is used as a disinfectant.

Added to your cart.