Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Biogas power plant

Biogas can be produced from organic material (manure, plant waste, organic waste) using bacteria. Biogas is a mixture of methane and carbon dioxide; burning methane produces energy.

География и икономика

Ключови думи

биогаз централа, биогаз, Ампераж, производство на енергия, алтернативни източници на енергия, биогаз бензиностанция, генератор, турбина, електроцентрала, метан, ферментация, гориво, Енергия, природосъобразен, отопление, компост, опазване на околната среда, география

Свързани ресурси

Гейзер

През определени интервали от време гейзерът изхвърля фонтани от топла вода и пара.

Термоядрен реактор

Термоядреният синтез е природосъобразен и неограничен на практика източник на енергия.

Екологично чисти автомобили

Когато при задвижването на автомобила се съчетаят стандартен двигател с вътрешно горене и...

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция енергия се преобразува в...

Вятърна мелница

Още през Средновековието са се използвали машини, които използват енергията на вятъра...

Бактерии (за напреднали)

Бактериите са едноклетъчни живи организми без ядро с размери от няколко микрометра.

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на Хърбърт Хувър, 31-вия...

Лампа с нажежаема жичка

Едисон – американски електроинженер, изобретил през 1879 г. лампа с нажежаема жичка,...

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в електрична енергия.

Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда се нарича неблагоприятното въздействие, което дейността на...

Added to your cart.