Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Бавноходка

Бавноходка

Бавноходките могат да оцеляват в екстремни условия, дори в космоса.

Биология и здравно образование

Ключови думи

ленивец, екстремни условия, Поправка на дефектна ДНК, сегментиран тялото, директна развитие, Толеранс, кутикула, хитин, eurytopic, членестоноги, животни, животно, биология

Свързани ресурси

Радиоактивност

Процесът на разпадане на нестабилните ядра се нарича радиоактивност.

Организация на генетичния материал

В ядрата на еукариотните клетки, чийто размер е едва няколко микрона, може да се съдържа...

DNA

Carrier of genetic information in cells.

Pyrimidine (C₄H₄N₂)

A heterocyclic organic compound, its derivatives are thymine, cytosine and uracil.

Чехълче

Често срещани еукариотни ресничести организми, разпространени в сладки води.

Обикновена амеба

Широко разпространени хетеротрофни едноклетъчни организми с постоянно променящи се форми.

Purine (C₅H₄N₄)

A heterocyclic aromatic organic compound, its derivatives include guanine and adenine.

Речен рак

Голям сладководен рак, широко разпространен в Европа.

Градински паяк кръстоносец

Паякът кръстоносец е често срещан вид, чрез който ще се запознаем с анатомията на паяците.

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация. Затова той е необходим...

Майски бръмбар

Майският бръмбар е широко разпространен в европа. Ларвите му се считат за вредители.

Дъждовен червей

Устройството на прешленестите червеи е показано чрез пример - дъждовния червей.

Медуза

Свободно плуващи морски животни, представители на най-просто устроената група животни...

Водни гъби (спонгии)

Най-древната група животни. Живеят във водата, нямат истински тъкани и симетрия.

Млечнобяла планария

Един от най-разпространените видове плоски червеи.

Added to your cart.