Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки), пръчковидни и спираловидни.

Свързани ресурси

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от...

Редактиране на генома

Редактирането на генома е тип генно инженерство, при което се...

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на...

Коензим А

Преносител на ацетилни групи, който участва в анаболитни и...

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

АДФ, АТФ

АТФ е основният източник на енергия за клетките.

Ензими

Ензимите са белтъчни молекули, които катализират биохимичните...

Added to your cart.