Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки), пръчковидни и спираловидни.

Свързани ресурси

Мембранен транспорт

Анимацията показва процеси на активен и пасивен транспорт през...

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират...

НАД, НАДФ, НАДФ.Н₂

НАД е коензим с важна роля в катаболитните процеси, докато НАДФ е...

Ензими

Ензимите са белтъчни молекули, които катализират биохимичните...

Коензим А

Преносител на ацетилни групи, който участва в анаболитни и...

Редактиране на генома

Редактирането на генома е тип генно инженерство, при което се...

АДФ, АТФ

АТФ е основният източник на енергия за клетките.

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на...

Added to your cart.