Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Азотна киселина (HNO₃)

Азотната киселина е една от кислородосъдържащите киселини на азота. Тя е безцветна течност с остра миризма и е силен окислител.

Свързани ресурси

Взаимодействие между алуминий и бром (наблюдение)

При взаимодействие между халоген и метал се получават бромиди.

Серен триоксид (SO₃)

Един от оксидите на сярата, който образува сярна киселина с водата.

Физични и химични промени Взаимодействие между желязо и сяра

Под въздействието на топлината двата елемента образуват химично...

Пулсиращо сърце от живак

Една капка живак започва да се движи ритмично, поради ритмичните...

Кислород (О₂) (базово ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна...

Въглероден диоксид (CO₂) (средно ниво)

Газ без цвят и мирис, който е по-тежък от въздуха. Необходим е за...

Притежавате ли философски камък?

Този урок ни запознава със загадъчния свят на алхимиците.

Физични и химични промени Взаимодействие между желязо и сяра (наблюдение)

При загряване на двете съставки, те образуват химично съединение.

Added to your cart.