Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Азотен цикъл

Азотът в атмосферата се свързва от бактерии и се използва от живите организми под формата на различни съединения.

География и икономика

Ключови думи

азот, цикъл, азотна молекула, нитрификация, денитрификация, нитрифициращите бактерии, азот фиксиращи бактерии, корен възелче, Leguminosae, амоняк, органичен материал, нитрит, нитрат, почва, атмосфера, ковалентна връзка, физическата география, биология, география

Свързани ресурси

Кръговрат на въглерода

При фотосинтезата въглеродът става част от органичната материя, а при дишане се отделя.

Кръговрат на фосфора

Кръговратът на фосфора описва движението на фосфора през литосферата, хидросферата и...

Амоняк (NH₃)

Амонякът е безцветен газ с остра характерна миризма. Неговият воден разтвор се нарича...

Азот (N₂) (средно ниво)

Безцветен, химически инертен газ, без миризма, който съставлява 78,1% от атмосферата на...

Бактерии (за напреднали)

Бактериите са едноклетъчни живи организми без ядро с размери от няколко микрометра.

Азотен оксид (NO)

Безцветен газ, по-тежък от въздуха. Междинно съединение при производството на азотна...

Амониев йон (NH₄⁺)

Сложен (комплексен) йон, който се образува, когато протон се свърже с азотния атом от...

Азот (N₂) (базово ниво)

Безцветен, химически инертен газ, без миризма, който съставлява 78,1% от атмосферата на...

Морски дявол

Тази странна на вид риба използва биолуминисцентната си примамка, за да улавя плячката...

Added to your cart.