Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Азот (N₂) (средно ниво)

Азот (N₂) (средно ниво)

Безцветен, химически инертен газ, без миризма, който съставлява 78,1% от атмосферата на Земята.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

азот, азотна молекула, homonuclear молекула, структура връзка, ковалентна връзка, сигма връзка, пи връзка, троен възел, неполярен, инертен газ, въздух, амоняк, цикъл на азот, азот фиксиращи бактерии, Неорганична химия, химия

Свързани ресурси

Азотен цикъл

Азотът в атмосферата се свързва от бактерии и се използва от живите организми под формата...

Structure of nitrogen molecules

This animation demonstrates the structure of nitrogen molecules, with one sigma and two...

Кислород (О₂) (средно ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

Образуване на молекула водород

Молекулата на водорода се състои от атоми на водорода, свързани помежду си чрез...

Сероводород, диводороден сулфид (H₂S)

Безцветен отровен газ с характерна миризма на развалени яйца. Среща се в някои минерални...

Азотен оксид (NO)

Безцветен газ, по-тежък от въздуха. Междинно съединение при производството на азотна...

Вода (H₂O)

Водата е много стабилно съединение на водорода и кислорода, жизненонеобходимо за всички...

Азот (N₂) (базово ниво)

Безцветен, химически инертен газ, без миризма, който съставлява 78,1% от атмосферата на...

Hydrogen (H₂)

Colourless, odourless, lighter-than-air gas. The most common chemical element in the...

Molecule exercises I (Bonds)

An exercise about different types of bonds.

Nitrate ion (NO₃⁻)

A compound ion, the main source of nitrogen for plants.

Nitrogen-dioxide (NO₂)

A reddish-brown toxic gas, very reactive due to its unpaired electron.

Производство на амоняк (синтез на Хабер – Бош)

При индустриалното производство на амоняк от газовете азот и водород се използва желязо...

Амониев йон (NH₄⁺)

Сложен (комплексен) йон, който се образува, когато протон се свърже с азотния атом от...

Амоняк (NH₃)

Амонякът е безцветен газ с остра характерна миризма. Неговият воден разтвор се нарича...

Reaction of ammonia with hydrogen chloride

Ammonium chloride is the result of the reaction of ammonia and hydrogen chloride

Азотиста киселина (HNO₂)

Една от кислородосъдържащите киселини на азота. Безцветна, слаба киселина с остра...

Азотна киселина (HNO₃)

Азотната киселина е една от кислородосъдържащите киселини на азота. Тя е безцветна...

Added to your cart.