Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Атомна електроцентрала

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция енергия се преобразува в електроенергия.

География и икономика

Ключови думи

атомна електроцентрала, блок реактор, ядрена енергия, електроцентрала, производство на енергия, генератор, ядрен, разпукване, Енергия, атом, уран, радиоактивност, Paks, Ампераж, квантовата физика, радиация, частица, физиката на елементарните частици, география, физика, Дунав

Свързани ресурси

Елементарни частици

Материята е изградена от кварки и лептони, а взаимодействията се предават от бозоните.

Радиоактивност

Процесът на разпадане на нестабилните ядра се нарича радиоактивност.

Верижна реакция

Освободената при делене на атомното ядро енергия може да се използва както за мирни, така...

Атомни бомби (1945)

Атомната бомба е едно от най-разрушителните оръжия в човешката история.

Лабораторията на Мария Кюри

Мария Кюри, единственият човек, удостоен два пъти с Нобелова награда в две различни...

Опитът на Ръдърфорд

Опитът на Ръдърфорд доказа, че съществуват положително заредени атомни ядра. Този опит...

Термоядрен реактор

Термоядреният синтез е природосъобразен и неограничен на практика източник на енергия.

Electricity supply network

The purpose of the electricity supply network is to provide electricity for consumers.

How does it work? - Impulse steam turbine

This animation demonstrates the structure and operation of impulse turbines.

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

Слънце

Диаметърът на Слънцето е около 109 пъти по-голям от този на Земята. Състои се в голямато...

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в електрична енергия.

Слънчева електроцентрала

Слънчевата електроцентрала превръща слънчевата енергия в електричество.

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Geothermal power station

Geothermal power stations convert energy of hot, high-pressure water found in deeper...

Как работят слънчевата батерия и слънчевият колектор?

Анимацията показва как може да се използва слънчевата енергия.

Екологично чисти автомобили

Когато при задвижването на автомобила се съчетаят стандартен двигател с вътрешно горене и...

Приливна водна електроцентрала

Водна електроцентрала, която преобразува енергията на морските приливи и отливи в...

Топлоелектроцентрала (с изкопаеми горива)

Топлоелектроцентралата преобразува енергията, получена при изгарянето на изкопаеми горива...

Развитие на небесната механика

Анимацията ни въвежда в света на астрономи и физици, променили нашата представа за вселената.

Biogas power plant

Biogas can be produced from organic material (manure, plant waste, organic waste) using...

Generating alternating current

Electric current can be generated by rotating an armature loop in a magnetic field.

Water turbine, generator

Water turbines convert the kinetic energy of water into electric current.

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на Хърбърт Хувър, 31-вия...

Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда се нарича неблагоприятното въздействие, което дейността на...

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: agriculture, industry and...

Added to your cart.