Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Archimedes’ screw (3rd century BC)

Archimedes’ screw (3rd century BC)

The screw pump commonly attributed to Archimedes made irrigation much more effective

История и цивилизация

Ключови думи

Архимед, vízátemelő, напояване, винтова помпа, изобретение, вода, изобретател, структура, селското стопанство, куха дървена тръба, ос, Ръководство, техника, машина, Механика, в древността, история

Свързани ресурси

Военните изобретения на Архимед (ІІІ век пр.н.е.)

Архимед е най-гениалният учен в древността, като изобретенията му са оставили...

Евклид Александрийски

Древногръцкият учен Евклид от Александрия е наречен "баща на геометрията".

Видове зъбни колела

Зъбните колела предават въртеливо движение от един вал на друг.

Как работи прахосмукачката?

Прахомукачката създава слаб вакуум и събира праха с помощта на въздух с високо налягане.

Древноегипетски платноход

Речните и морските платноходи на древните египтяни били снабдени с една мачта и гребла.

Земеделието в долината на Нил в Древен Египет

Древен Египет бил наричан „дар от Нил", тъй като реката имала важно значение за разцвета...

Работилницата на Леонардо да Винчи (Флоренция, 16. век)

Във флорентинското ателие на гениалния учен енциклопедист от епохата на Ренесанса можем...

Египетски фараон и неговата съпруга (II хил. пр.Хр.)

Египетските фараони били почитани като богове, те били господари на живота и смъртта.

Театър на Дионис (Атина, IV в. пр. Хр. )

Театър с характерна форма и отлична акустика, който се намирал на склона на Атинския акропол.

Битката при Кадеш (1285 г. пр.Хр.)

Една от най-значимите битки между хетите и египтяните в Древния изток завършила без явен...

Сферата (еолипилът) на Херон

Ние тачим александрийския изобретател като баща на първата парна машина, макар той да е...

Физиците, които промениха света

Тези изключителни учени оказват огромно въздействие върху развитието на физиката като наука.

Воденица

Механичните конструкции, които използват енергията от движението на водата, са познати...

Домът на древния египтянин

В повечето домове в Древен Египет стаите били разположени по един и същ начин.

Medieval Arab water pump (Al-Jazari, 13th century)

The ingenius water pump designed by Al-Jazari is a great example of the creativity of...

Syrian water wheels (City of Hama, 13th century)

Medieval Syrian water wheels were used to convey water to distant areas.

How does it work? - Water tap

This animation demonstrates the functioning of the 3 basic types of water tap.

Added to your cart.