Английски боен кораб (18. в.)

Английските платноходи били най-добрите кораби през 17. – 19. в.

Свързани ресурси

Триумфалната арка (Париж, 1836 г.)

Строежът на Триумфалната арка завършил едва през 1836 г., след...

Добивът на полезни изкопаеми в епохата на индустриалната революция

В края на ХІХ век, в резултат на големия глад за суровини, бурно...

Айфеловата кула (Париж, 1889 г.)

Желязната решетъчна кула, издигната за Световното изложение през...

Вършачка, 19. в.

Вършачките се използват за отделяне на зърното от сламата.

Битката при Лепанто (1571 г.)

Османската флота е разбита от флотата на Свещената лига.

Големите европейски открития

Надеждата за забогатяване и за експанзия на християнството, заедно...

Руският император Петър I и съпругата му

Повлиян от Западна Европа, владетелят опитал да модернизира...

Първите в историята на съвременните олимпийски игри

Интересни събития, които за първи път са се случили по време на...

Added to your cart.