Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Ames room

Ames room

An Ames room is a distorted room that is used to create an optical illusion.

Природни науки

Ключови думи

Стая на Еймс, Зрителна измама, оптичен, визуална илюзия, илюзия, разстояние, видно размер

Свързани ресурси

Зрителна измама

Състояние, в което, информацията, събрана от окото е неправилно изтълкувана от мозъка.

Детска стая

Анимацията развива пространственото мислене.

Видове правоъгълен паралелепипед

Различните видове правоъгълни паралелепипеди се онагледяват с помощта на предмети от...

Село Лястовичево

Забавна анимация за развиване на ориентацията с използване на карта.

Оптични средства

В наши дни се използват богата гама оптични средства, от микроскопи до телескопи.

Light and shadow

By varying the position of the light source, you can examine the shades projected onto...

Non-orientable surfaces

The Möbius strip and the Klein bottle are special two-dimensional surfaces with only one...

Optical isomerism

Mirror image isomers of asymmetrical shapes and solids are non-superimposable.

Szilassi polyhedron

This special concave polyhedron was named after a Hungarian mathematician.

Разрез на куб

Чрез разрязване на куб на различни тела можем да изучим свойствата на получените тела.

Куб от кубчета

Задача за построяване на куб, съставен от еднакви кубове, която затвърдява и задълбочава...

Построяване на геометрични тела (многоцветни)

Представеният образец трябва да бъде построен пространствено от разноцветни кубчета.

Сенки

Change of light conditions in different seasons. Measuring height using shadows.

Построяване на геометрични тела (3D)

С помощта на показания образец постройте тялото от еднакви кубчета в дадената...

Added to your cart.