Altitudinal zonation

In mountainous areas the climate, soil properties, the flora and fauna change depending on elevation.

Свързани ресурси

Климатът на тайгата

Тайгата се е образувала само в Северното полукълбо и климатът й е...

Средиземноморски климат

Характерни за средиземноморския климат са горещото, сухо лято и...

Атмосферна циркулация

Разликата в температурата на въздуха над полюсите и Екватора...

Как моретата оформят земната повърхност?

Морската вода, като външна релефообразуваща сила, има важна роля в...

Слънчево излъчване

Слънчевите лъчи преминават свободно през космоса, но когато...

Кръговрат на фосфора

Кръговратът на фосфора описва движението на фосфора през...

Циклони и антициклони в умерените ширини

Циклоните са големи атмосферни вихри с обхват от няколко хиляди...

Местни ветрове

Основни типове местни ветрове: планинско-долинни, бризи и духащи...

Added to your cart.