Altitudinal zonation

In mountainous areas the climate, soil properties, the flora and fauna change depending on elevation.

Свързани ресурси

Местни ветрове

Основни типове местни ветрове: планинско-долинни, бризи и духащи...

Поствулканична дейност

Зоната около един спящ или загаснал вулкан е невинаги спокойна. Да...

Континентален дрифт

В миналото множество геолози са се опитвали да обяснят защо...

Карта на океанското дъно

На дъното на океана границите между тектонските плочи се...

Циклони и антициклони в умерените ширини

Циклоните са големи атмосферни вихри с обхват от няколко хиляди...

Видове езера

Нетечащите води на планетата ни имат различни форми. Да видим как...

Мусонни ветрове

През лятото мусонните ветрове носят обилни дъждове от морето към...

Приливи и отливи

Гравитацията на Луната предизвиква покачване и спадане на морското...

Added to your cart.