Altitudinal zonation

In mountainous areas the climate, soil properties, the flora and fauna change depending on elevation.

Свързани ресурси

Оазис

В убийствената прегръдка на пустинята животът може да процъфти...

Как моретата оформят земната повърхност?

Морската вода, като външна релефообразуваща сила, има важна роля в...

Изчезване на езерата

От геоложка гледна точка езерата имат кратък живот.

Минерали

Скалите са изградени от различни минерали, които често можем да...

Подземни води

Под земната повърхност има грунтови води, артезиански води или...

Поствулканична дейност

Зоната около един спящ или загаснал вулкан е невинаги спокойна. Да...

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация....

Почви

Анимацията показва различни видове почви.

Added to your cart.