Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Айсберг

Айсберг

Айсбергът е леден блок от чиста вода, който плува в океана.

География и икономика

Ключови думи

айсберг, лед лист, лед, "Титаник", морско течение, молекула вода, топене, ледник, замръзване, отелване, Антарктида, Северен полярен кръг, глобално затопляне, изменението на климата, география, природа

Свързани ресурси

Сцени

Ледник

 • ледник - Ледена маса, която постепенно и бавно се плъзга по наклона.
 • отчупени ледени блокове

Айсбергите са ледени шелфове, които плуват в океана. Те са сладководни, преминавали са в океана от сушата в течение на хиляди години. Тези ледени блокове са се образували от глечерите или от снежната покривка. Глечерите и снежната покривка се плъзгат по наклона. По време на това плъзгане в тях се оразуват пукнатини. Стигайки до брега на океана движението им не спира, а продължават да се движат в него.

Движението към морето се извършва от различни по размери блокове, ето защо е трудно да се установи къде е точно границата между сушата и океана. Плуващият в океана лед завършва със стена, в която приливите и отливите, силата на вълните и морската вода, която тече под него, откъсват различни по размер парчета по протежение на пукнатините. Това е т.нар. "разчупване" на айсберга. От един леден шелф могат да се откъснат много айсберги с различна форма.

Разрез на почвата

 • айсберг - Ледени блокове, които плават в океана.
 • ледник - Ледена маса, която постепенно и бавно се плъзга по наклона.
 • леден шелф
 • посока на движение на леда - Ледът се спуска по наклона, т.е. в посока към океана.
 • течение на морската вода - Морската вода, която тече под ледения блок, разтапя леда от долната страна.
 • граница между вода и суша
 • релеф на морско дъно

Видове

 • плосък айсберг - Има плоска повърхност. Ширината му е поне пет пъти по-голяма от височината.
 • клинообразен айсберг - Едната му страна е стръмна, а другата полегата.
 • докообразен айсберг - В средата има U-образна вдлъбнатина, дъното ю обикновено е под водата.
 • островърх айсберг - Има един или два върха.
 • куполообразен айсберг - Върхът е заоблен.
 • блокообразен айсберг - Плоска повърхност със стръмни страни.

Формата на айсбергите е разнообразна. Някои приличат на огромна плоча, докато другите имат формата на купол. Някои са клинообразни, с един или два върха и с плоска повърхност, както и с формата на блок. Интересна е формата на т.нар докообразни айсберги, при които между два върха е разположена U-образна вдлъбнатина. Вдлъбнатината е обикновено под морското ниво, върховете отдалече изглеждат като два отделни айсберга, затова този вид е много опасен.

Физическа характеристика

 • 1/10 - Само една десета от айсберга се вижда над водата.
 • 9/10 - 90% от айсберга е под водата.
 • Структура на леда

Айсбергите са разнообразни не само по форма, а и по размери: от ледени блокове по 1-2 метра до огромни ледени планини с диаметър стотици метри. Най-големи са айсбергите около Антарктида: диаметърът им е средно 300-500 м, докато айсбергите в северното полукълбо са със среден диаметър 100-300 м. Само една десета част от айсберга се вижда над водата, 90% се намира под нея.

Водните молекули са свързани с водородна връзка. Тази връзка се осъществява между водородния атом на едната молекула и до момента необвързаната електронна двойка на кислородния атом на друга молекула. В ледения кристал водородната връзка се осъществява между всички водни молекули, затова те са разположени равномерно и между тях остават големи празни пространства. В течно състояние водородната връзка не се осъществява между всички молекули, подредеността на молекулите не е пълна и водните молекули са по-близо една до друга. Следователно плътността на леда е по-малка, отколкото на водата. Това обяснява защо ледът плава във водата.

Честота

 • Канарско течение
 • Гвианско течение
 • Лабрадорско течение
 • Течение Гълфстрийм (Северноатлантическо)
 • Източногренландско течение
 • Северно екваториално течение
 • Южно екваториално течение
 • Бразилско течение
 • Бенгелско течение
 • Калифорнийско течение
 • Течение Ояшио
 • Течение Курошио
 • Курилско течение
 • Екваториално противотечение
 • Хумболтово течение (Перу)
 • Сомалийско течение
 • Течение Агуляс
 • Западноветрово течение
 • Западноавстралийско течение
 • Източноавстралийско течение
 • Карибско течение
 • Китайско течение
 • Норвежко течение
 • Антарктическо крайбрежно течение
 • Атлантически океан
 • Тихи океан
 • Индийски океан
 • Северен ледовит океан

По-голяма част от айсбергите се намират в района на Антарктида. Западноветровото течение ги отвежда на изток. В северното полукълбо обаче също има многобройни айсберги. Те произхожда от островите зад северния полярен кръг и с помощта на Източногренландското течение или Лабрадорското течение пътуват на юг, докато не се разтопят, стигайки по-топли води. Един такъв айсберг обикновено трае две-три години.

Последици от глобалното затопляне

 • наводнени от морето площи

В наши дни разтапянето на глечерите и айсбергите се ускорява. Причината трябва да се търси в глобалното затопляне, причинено от газовете, които предизвикват парников ефект. Този процес влошава условията за живота на човека, има отрицателно влияние върху глобалното равновесие. През ХХІ век ще се наложи да отчетем и повишаване на нивото на световния океан с повече от 10 сантиметра. В по-далечна перспектива това представлява опасност за крайбрежните градове.

"Титаник"

Анимация

 • ледник - Ледена маса, която постепенно и бавно се плъзга по наклона.
 • отчупени ледени блокове
 • айсберг - Ледени блокове, които плават в океана.
 • ледник - Ледена маса, която постепенно и бавно се плъзга по наклона.
 • леден шелф
 • посока на движение на леда - Ледът се спуска по наклона, т.е. в посока към океана.
 • течение на морската вода - Морската вода, която тече под ледения блок, разтапя леда от долната страна.
 • граница между вода и суша
 • релеф на морско дъно
 • плосък айсберг - Има плоска повърхност. Ширината му е поне пет пъти по-голяма от височината.
 • клинообразен айсберг - Едната му страна е стръмна, а другата полегата.
 • докообразен айсберг - В средата има U-образна вдлъбнатина, дъното ю обикновено е под водата.
 • островърх айсберг - Има един или два върха.
 • куполообразен айсберг - Върхът е заоблен.
 • блокообразен айсберг - Плоска повърхност със стръмни страни.
 • 1/10 - Само една десета от айсберга се вижда над водата.
 • 9/10 - 90% от айсберга е под водата.
 • Структура на леда
 • лед
 • вода
 • лед/вода
 • пренос на топлина
 • намаляване на топлина
 • топене
 • втвърдяване
 • Канарско течение
 • Гвианско течение
 • Лабрадорско течение
 • Течение Гълфстрийм (Северноатлантическо)
 • Източногренландско течение
 • Северно екваториално течение
 • Южно екваториално течение
 • Бразилско течение
 • Бенгелско течение
 • Калифорнийско течение
 • Течение Ояшио
 • Течение Курошио
 • Курилско течение
 • Екваториално противотечение
 • Хумболтово течение (Перу)
 • Сомалийско течение
 • Течение Агуляс
 • Западноветрово течение
 • Западноавстралийско течение
 • Източноавстралийско течение
 • Карибско течение
 • Китайско течение
 • Норвежко течение
 • Антарктическо крайбрежно течение
 • Атлантически океан
 • Тихи океан
 • Индийски океан
 • Северен ледовит океан
 • наводнени от морето площи

Дикторски текст

Айсбергите са ледени шелфове, които плуват в океана. Те са сладководни, преминавали са в океана от сушата в течение на хиляди години. Тези ледени блокове са се образували от глечерите или от снежната покривка. Глечерите и снежната покривка се плъзгат по наклона. По време на това плъзгане в тях се оразуват пукнатини. Стигайки до брега на океана движението им не спира, а продължават да се движат в него.

Движението към морето се извършва от различни по размери блокове, ето защо е трудно да се установи къде е точно границата между сушата и океана. Плуващият в океана лед завършва със стена, в която приливите и отливите, силата на вълните и морската вода, която тече под него, откъсват различни по размер парчета по протежение на пукнатините. Това е т.нар. "разчупване" на айсберга. От един леден шелф могат да се откъснат много айсберги с различна форма.

Формата на айсбергите е разнообразна. Някои приличат на огромна плоча, докато другите имат формата на купол. Някои са клинообразни, с един или два върха и с плоска повърхност, както и с формата на блок. Интересна е формата на т.нар докообразни айсберги, при които между два върха е разположена U-образна вдлъбнатина. Вдлъбнатината е обикновено под морското ниво, върховете отдалече изглеждат като два отделни айсберга, затова този вид е много опасен.

Айсбергите са разнообразни не само по форма, а и по размери: от ледени блокове по 1-2 метра до огромни ледени планини с диаметър стотици метри. Най-големи са айсбергите около Антарктида: диаметърът им е средно 300-500 м, докато айсбергите в северното полукълбо са със среден диаметър 100-300 м. Само една десета част от айсберга се вижда над водата, 90% се намира под нея.

Водните молекули са свързани с водородна връзка. Тази връзка се осъществява между водородния атом на едната молекула и до момента необвързаната електронна двойка на кислородния атом на друга молекула. В ледения кристал водородната връзка се осъществява между всички водни молекули, затова те са разположени равномерно и между тях остават големи празни пространства. В течно състояние водородната връзка не се осъществява между всички молекули, подредеността на молекулите не е пълна и водните молекули са по-близо една до друга. Следователно плътността на леда е по-малка, отколкото на водата. Това обяснява защо ледът плава във водата.

По-голяма част от айсбергите се намират в района на Антарктида. Западноветровото течение ги отвежда на изток. В северното полукълбо обаче също има многобройни айсберги. Те произхожда от островите зад северния полярен кръг и с помощта на Източногренландското течение или Лабрадорското течение пътуват на юг, докато не се разтопят, стигайки по-топли води. Един такъв айсберг обикновено трае две-три години.

В наши дни разтапянето на глечерите и айсбергите се ускорява. Причината трябва да се търси в глобалното затопляне, причинено от газовете, които предизвикват парников ефект. Този процес влошава условията за живота на човека, има отрицателно влияние върху глобалното равновесие. През ХХІ век ще се наложи да отчетем и повишаване на нивото на световния океан с повече от 10 сантиметра. В по-далечна перспектива това представлява опасност за крайбрежните градове.

Свързани ресурси

Ледник

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг, която се движи бавно и...

Melting and freezing

During freezing hydrogen bonds are formed between water molecules resulting in a crystal...

Океански течения

Съвкупността от океанските течения образува глобален океански конвейер, който оказва...

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне.

"Титаник" (1912)

В началото на ХХ в. "Титаник" е най-големият пътнически кораб в света.

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Фиорд

Фиордът е дълъг, тесен залив със стръмни брегове, образуван в долина, издълбана от...

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Ötzi, the Iceman

The mummified body of a man who probably lived in the Chalcolithic period, was found in...

Added to your cart.