АДФ, АТФ

АТФ е основният източник на енергия за клетките.

Свързани ресурси

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Хлорофил

Хлорофилът е светлочувствителен зелен пигмент, който се намира в...

Ензими

Ензимите са белтъчни молекули, които катализират биохимичните...

Колко е голяма една бактерия?

В урока се разказва за структурата на бактериите, тайната...

Мембранен транспорт

Анимацията показва процеси на активен и пасивен транспорт през...

Коензим А

Преносител на ацетилни групи, който участва в анаболитни и...

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от...

Редактиране на генома

Редактирането на генома е тип генно инженерство, при което се...

Added to your cart.