АДФ, АТФ

АТФ е основният източник на енергия за клетките.

Свързани ресурси

Колко е голяма една бактерия?

В урока се разказва за структурата на бактериите, тайната...

Бактерии (за напреднали)

Бактериите са едноклетъчни живи организми без ядро с размери от...

Коензим А

Преносител на ацетилни групи, който участва в анаболитни и...

Редактиране на генома

Редактирането на генома е тип генно инженерство, при което се...

НАД, НАДФ, НАДФ.Н₂

НАД е коензим с важна роля в катаболитните процеси, докато НАДФ е...

Ензими

Ензимите са белтъчни молекули, които катализират биохимичните...

Мембранен транспорт

Анимацията показва процеси на активен и пасивен транспорт през...

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на...

Added to your cart.