سلتك فارغة

شراء

الكمية: 0

المجموع: 0,00

Új generációs digitális oktatás: vizuális, többdimenziós szűrővel működő többnyelvű multidiszciplináris oktatási háló

A projekt adatai

MOZAIK KIADÓ és Oktatási Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság

103 598 353 Ft

54,30%

190 776 384 Ft

2017. 01. 01. – 2018. 12. 31.

2018.12.31.

GINOP-2.1.7-15-2016-01355

Projekt összefoglaló

Az eltérő generációk értékrendjükben, motivációikban, kommunikációs stílusokban, fogyasztási szokásaikban jelentősen eltérnek egymástól. Az egyes generációk különbözősége – a projektünk szempontjából kiemelten lényeges területen – az információs és kommunikációs technológiához (IKT) való viszony tekintetében igen markánsan kimutatható. A 2000 után született Z-generáció, és a 2010 után született Alfa-generáció („digitális bennszülöttek”) számára az IKT már szocializációs környezet, az IKT-eszközök nélkül továbbított információ jelentős hatékonyságveszteséggel ér célba esetükben. E generáció a multimédia-tartalmakat részesíti előnyben az írott szövegekkel szemben, feldolgozási módszereik non-lineárisak. Ezen elvárások kihatnak az oktatásra is: a Z- és Alfa-generáció tagjai gyökeresen eltérő módszereket és tananyagot igényelnek.

A Mozaik Kiadó Kft. e projektje e kihívásra igyekszik választ adni, ugyanis e fejlesztés célja egy digitális oktatási háló létrehozása, mellyel a pedagógusok hatékonyabban, a diákok multimodális igényei szerinti, attraktív, figyelemfelhívó módon teremtenek kapcsolatot a különféle tananyagok között, és segítenek rávilágítani az információk között lévő összefüggésekre. A digitális oktatási háló alapját saját fejlesztésű digitális leckék képezik. A tananyagok közötti kapcsolódások, átfedések bemutatására az ismeretanyagok egy nagy közös hálózattá integrálhatók, azaz ún. kapcsolati hálót, gráfot hozunk létre, ami vizuális formában mutatja meg a tananyagok közötti összefüggéseket. A pedagógus saját igényei szerint alakíthatja, új tartalmakat is elhelyezhet.

E projekt keretében megvalósított fejlesztés végeredménye egy olyan szoftver prototípusa, amely új generációs oktatást tesz lehetővé azáltal, hogy:

  • tudományos eredményekre alapozva optimalizálja a Z- és Alfa-generációs fiatalok elérésének leghatékonyabb kommunikációs csatornáját;
  • a tananyagot a digitális világra transzformálja;
  • a tananyag mennyiségét, mélységét és tartalmát a tanulók percepciós képességéhez igazítva optimalizálja;
  • a jelenleg alkalmazott lineáris tanulással szemben komplex tudásnövekedést tesz lehetővé azáltal, hogy az egyes témák között sokrétű kapcsolati hálót hoz létre;
  • érzékeny a tanári individuumra: lehetővé teszi, hogy a tanár a saját ars poeticájának megfelelően beleírjon számára fontos tananyagokat a rendszerbe;
  • érzékeny a diák individuumára: egy-egy mikrotéma elsajátítása után a gyermek a számára legérdekesebb témakörök irányába folytathatja a tanulást, a nyelvek váltásával akár egy-egy idegen nyelv elsajátítását;
  • a tanulás kötelességét a tanulás élményévé alakítja át.

A termék konkrét megjelenési formája egy olyan, minden digitális eszközön (személyi számítógép, tablet, okostelefon) és minden operációs rendszeren (Windows, iOS, Android) futó szoftver, amely gyönyörű grafikájával és látványos informatikai megoldásaival magával ragadja a tanuló figyelmét, végig fenntartja azt, így hatékony tanulást tesz lehetővé.

Added to your cart.