سلتك فارغة

شراء

الكمية: 0

المجموع: 0,00

0

MS-6402-BG

Click n' Learn

Животните в миналото

Интерактивна 3D смарт книга

Imosoft Kft.
MS-6402-BG - الطبعة ال 1, 2020 - 64 صفحات

Ще се запознаем с редки и вече измрели животни от предишните геологически периоди на Земята – от трилобитите до динозаврите, както и със съвременни животни, които са истинска рядкост.

Added to your cart.