Ének-Zene 7.

Table of contents
You view the following content with FREE access. If you want to access to all contents of the page please register or log in and purchase a licence or enter a code from a printed textbook.
Még világszerte zúgnak a hálaharangok, melyek Hunyadi János nándorfehérvári győzelmét ünneplik, de Cillei és a köréje csoportosult főurak már azt tervezik, hogyan gyilkolják meg Hunyadi fiait: Lászlót és Mátyást. Amikor ezt hívei megtudják, előrohannak és megölik Cilleit.
Meghalt a cselszövő
  Az előkelő társasági élet a pa-
  lotákban zajlott, innen kapta
  a tánc az elnevezését: palotás.
  (A falu embere a csárdában
  ropta a mulatságok jellegzetes
  táncát, a csárdást).

A budai várkertben ünneplik Hunyadi László és Gara Mária fényes lakodalmát. A fiatalok vígan ropják a táncot, a palotást. A XIX. században a verbunkosból fejlődött ki a tánc színpadi és báltermi változata.

A palotás témája:

Az ünnepségen Lászlót elfogják, majd bebörtönzik. Gara Mária megvesztegeti az őrt, és beszökik szerelméhez. Ám hiába könyörög, hogy szabad az út, meneküljenek, László megingathatatlanul, emelt fővel várja az ítéletet ártatlansága tudatában.

A két szerelmes elkeseredetten búcsúzik egymástól:

Hunyadi Lászlót a vesztőhelyre kísérik. A Szent György téren már áll a vérpad. Háromszor sújt a bakó, László mégis sértetlen marad.
A nép kegyelemért könyörög, de a hóhér negyedszer is lesújt, s László feje a porba hull.

A gyászinduló témája:
    A Hunyadiak tetteit
    és Hunyadi László
    tragédiáját számos
    XIX. századi festőművész
    és költő megörökítette.
Madarász Viktor:
Hunyadi László siratása
(Magyar Nemzeti Galéria)
1.
Kutass a könyvtárban! Nevezd meg az alábbi művészek e témával foglalkozó alkotásait!
1. Székely Bertalan: ............................................................................................................

2. Madarász Viktor: ............................................................................................................

3. Benczúr Gyula: ...............................................................................................................

4. Vörösmarty Mihály: ........................................................................................................

5. Petőfi Sándor: .................................................................................................................

6. Arany János: ...................................................................................................................
2.
Zenehallgatás közben rajzolj a korra, a történetre és a szereplőkre jellemző jelképeket!Zenehallgatás
1.Erkel Ferenc: Hunyadi László – Meghalt a cselszövő
2.Erkel Ferenc: Hunyadi László – Palotás
Extras related to the lesson

Ferenc Erkel - László Hunyadi

Meghalt a cselszövő

Ferenc Erkel - László Hunyadi

Ferenc Erkel - László Hunyadi

Added to your cart.