Deniz Suyunun Tuzdan Arındırılması

Tuzdan arındırma yöntemiyle deniz suyundan içme suyu elde edilir.

Akropolis (Atina, MÖ 5. yüzyıl)

Dünyanın en ünlü kalelerinden biri olan Akropolis Perikles barış döneminde inşa edildi.

İnsan Vücudu (erkek)

Görüntüde insan vücudunun en önemli sistemleri tanıtılmaktadır.

Dört Zamanlı Motor

Animasyon, otomobillerde en çok kullanılan motor tipinin çalışması gösteriliyor.

Volkanizma

Volkanizma sırasında magma yerkabuğunun zayıf kısımlarından yeryüzüne çıkar.

Dünya'nın ve Ay'ın Oluşumu

Görüntü, Dünya'nın ve Ay'ın oluşumunu gösterir.

Tyrannosaurus Rex "Zorba Kertenkelelerin Kralı"

İri yarı etobur ilkel sürüngen, en çok bilinen dinozor.

Colosseum (Roma, 1. yüzyıl)

Antik Roma'nın en ünlü, günümüzde de görkemli amfitiyatrosu MÖ I. yüzyılda inşa edildi.

Leonardo da Vinci'nin Atölyesi (Floransa, 16. yüzyıl)

Rönesans'ın dahileri arasında anılan bilim adamının atölyesinde en önemli eserlerini görebiliriz.

Ayasofya (İstanbul)

Önce Bizans sonra Osmanlı İmparatorluğunun dini merkezi olan, adı "kutsal bilgelik" anlamına...

Önemli Özdeşlikler

Özdeşlikleri modellerle gösterme.

Kulak ve İşitme Süreci

İşitme organımız, hava titreşimlerini beyin tarafından değerlendirilecek elektriksel uyartılara...

Ormansızlaşma

Ormansızlaşmanın çevre üzerinde pek çok olumsuz etkisi vardır.

Karbonifer Dönemi'nin canlıları

Devoniyen ve Permiyen Dönemlerin arasında (358-299 milyon yıl önce) yaşayan çok büyük canlılar.

Slavlar

Üç ana gruba ayrılan Slav halkların çoğunluğu 14 Avrupalı ülkede yaşar.

Şelale

Nehirlerin dik uçurumdan geçtiği yerlerde şelaleler oluşur.

Husit Araba Kalesi

Savaş arabalarının kullanılması 15. yüzyılda Bohemyalı Husitler tarafından en yüksek düzeye...

Düzgün Kare Piramit

Tabanı kare olan dik piramit düzgün kare piramit olarak adlandırılır.

Derinin Tabakaları

Dış örtümüz deri, üç tabakadan oluşur: üst deri, alt deri ve derialtı.

Güneş

Güneş'in çapı Dünya'nın çapının yaklaşık 109 katıdır. Büyük ölçüde hidrojenden oluşur.

Added to your cart.