İnsan Vücudu (erkek)

Görüntüde insan vücudunun en önemli sistemleri tanıtılmaktadır.

Ayasofya (İstanbul)

Önce Bizans sonra Osmanlı İmparatorluğunun dini merkezi olan, adı "kutsal bilgelik" anlamına...

Dört Zamanlı Motor

Animasyon, otomobillerde en çok kullanılan motor tipinin çalışması gösteriliyor.

Deniz Suyunun Tuzdan Arındırılması

Tuzdan arındırma yöntemiyle deniz suyundan içme suyu elde edilir.

Volkanizma

Volkanizma sırasında magma yerkabuğunun zayıf kısımlarından yeryüzüne çıkar.

Kulak ve İşitme Süreci

İşitme organımız, hava titreşimlerini beyin tarafından değerlendirilecek elektriksel uyartılara...

Önemli Özdeşlikler

Özdeşlikleri modellerle gösterme.

Tyrannosaurus Rex "Zorba Kertenkelelerin Kralı"

İri yarı etobur ilkel sürüngen, en çok bilinen dinozor.

Akropolis (Atina, MÖ 5. yüzyıl)

Dünyanın en ünlü kalelerinden biri olan Akropolis Perikles barış döneminde inşa edildi.

Colosseum (Roma, 1. yüzyıl)

Antik Roma'nın en ünlü, günümüzde de görkemli amfitiyatrosu MÖ I. yüzyılda inşa edildi.

Dünya'nın ve Ay'ın Oluşumu

Görüntü, Dünya'nın ve Ay'ın oluşumunu gösterir.

Efsanevi binalar

İnsanlık tarihinin efsanevi binalarının koleksiyonu.

Tabağında ne olsun?

Animasyon sağlıklı beslenmenin temellerini öğrenmeye yardımcı olur.

Aksolotl

Yetişkinlik döneminde de solungaçları vardır, iki yaşamlıdır.

Göz

En önemli duyu organlarımızdandır. Işık etkisiyle alıcı hücrelerinde ışık etkisiyle elektriksel...

Roman Salyangozu

Besin olarak da kullanılan yaygın salyangoz türü.

Concorde (1969)

Sesten bile hızlı uçan ilk yolcu uçağının tarifeli seferleri 1976'da başladı.

Vites Kutusu Nasıl Çalışır?

Vites kutusunda devrin azaltılmasıyla ya da arttırılmasıyla motorun torkunun büyüklüğü değiştirilir.

Titanic (1912)

RMS Titanic, 20. yüzyılın başında dünyanın en büyük yolcu gemisiydi.

Güneş

Güneş'in çapı Dünya'nın çapının yaklaşık 109 katıdır. Büyük ölçüde hidrojenden oluşur.

Added to your cart.