En mängd olika geometriövningar kan lösas enkelt, exakt och snabbt med hjälp av Euklides, konstruktionsprogramvaran för plangeometri. Vid digital konstruktion är delar av figuren mobila, medan relationerna förblir konstanta. Gränserna för den geometriska konstruktionen är således lätt att hitta och illustrera.

Köp

Tydlig konstruktion

Alla konstruerade objekt ritade med olika färger och linjeformat kan visas eller döljas. Stödlinjer som saknar väsentlig funktion för resultatet, kan döljas med ett klick.

Etiketter kan fästas på geometriska objekt (punkter, linjer, m.m.) som kan innehålla kommentarer, eller visa dynamiska objektparametrar (exempelvis punktkoordinater, linjelängd). Etiketterna kan aktiveras/inaktiveras för varje objekt.

Grundläggande eller komplicerad

Programmet är baserat på de sex grundläggande euklidiska konstruktionsstegen med hjälp av vilka uppgifterna kan lösas. Förutom de grundläggande konstruktionsstegen, finns flera vanliga och komplexa konstruktionssteg som också kan tillämpas (t.ex. mittpunktsnormalen, konstruktion av tangenter från grundföremål). Programmet kan utföra alla grundläggande geometriska transformationer (reflektion, skalning, translation, rotation, projektion).

Konstruktion

Beskrivningen av de steg genom vilka processen och resultatet kan reproduceras, är en del av den kompletta lösningen. Konstruktionsstegen kan spelas upp ett efter ett, vilket gör att förutom resultatet visas också stegen som har tillämpats för att lösa uppgiften.

Programmet gör det möjligt att skapa makron (specifikt konstruktionssteg) som kan sparas och användas för framtida projekt.

Animerat spår

Genom att köra startpunkten för en färdig konstruktion längs en given kurva, kan banan för en punkt som härrörs från den visas. Med hjälp av spårningsfunktionen kan en hel ellips ritas från en rad angivna punkter. Programmet visar punktens rörelse och konstruktionens omvandling i en animation genom att visa faserna samtidigt och spela upp dem fram och tillbaka samt som rutmönster.

Animationens parametrar (antal faser, hastighet, riktning och andra variabler) kan ändras och den färdiga animationen kan sparas.

Added to your cart.