Det digitala skolregistret mozaLogg från Mozaik Education Ltd. är ett informationssystem för skolor, som gör det möjligt för skolpersonal att använda ett enda gränssnitt för både administrativa och organisatoriska uppgifter. Genom att använda mozaLogg slipper man den mödosamma och besvärliga hanteringen av traditionella pappersbaserade kalendrar/loggböcker.

Starta demo Beställ

Varför välja mozaLogg?

Tillgänglig överallt

Den är tillgänglig från alla datorer, smarttelefoner eller surfplattor med internetanslutning. Ingen extra programvara krävs för att kunna använda mozaLogg. Allt du behöver är en webbläsare.

Stabil

Bredbandsservrar säkerställer driften av det digitala skolregistret 24 timmar om dygnet. Detta gör att mozaLogg kan användas av tusentals människor samtidigt över internet.

Mångsidig

mozaLogg minskar den dagliga administrativa bördan för lärare och är ett effektivt kommunikationsmedel för både inom institutionen och mot föräldrar. Användargränssnittet är lätt att använda och kräver endast grundläggande datorkunskaper.

Säker

Ett professionellt team garanterar programmets säkra drift. En fullständig säkerhetskopiering av hela databasen utförs dagligen. Datatrafiken är krypterad.

Kommunikation

Programmet mozaLogg erbjuder en direkt och hög kommunikationsnivå mellan styrelsen och tillhörande institutioner, samt mellan skolledning, lärare, elever och föräldrar.

All administration och planering av uppgifter är lätt att styra och övervaka. Online kontakt kan effektivt upprätthållas mellan den styrande institutionen och alla skolor inom dess nätverk.

Med hjälp av det digitala skolregistret kan man förenkla organisatoriska och administrativa uppgifter, underlätta kommunikation och därmed bidra till en bättre och mer effektivt fungerande utbildningsväsende och förbättra kvaliteten på utbildningen.

Med hjälp av det digitala skolregistret kan styrelsen hålla sig uppdaterad om lärarnas person- och anställningsuppgifter, men även antalet och sammansättningen av elever samt deras akademiska framsteg och frånvaro.

Daglig administration, betyg, frånvaro

Systemet gör det möjligt för lärare att utföra sina administrativa uppgifter i samband med undervisningen snabbt och enkelt från datorn, smarttelefonen eller surfplattan. Lärare kan använda sina egna sidor för att spara lektionens teman, att ha en översyn på det pågående arbetet i varje klass, ange saknade uppgifter eller att skriva ut utvecklingsboken för hela läsåret.

När lärare registrerar betygen, kan de också ange dess typ och lägga till ytterligare kommentarer. Detta gör det möjligt för lärare att komma ihåg (även flera månader senare) vad de har grundat betygen på och vid behov ändra betyg som redan har registrerats.

Förutom frånvaro, kan sen ankomst, dispens och brist på utrustning kan också registreras.

Enkel administration, statistik, rapporter

I mozaLogg kan man ladda ned elevdata från ett centralt system. Efter importering av data, är det endast ändringar som måste registreras för att hålla administrationssystemet uppdaterat. Programmet skapar utbildnings- och frånvarostatistik för alla klasser på bara ett klick. Statistiken är omedelbart tillgänglig för administratörer, rektorer och även för utbildningsmyndigheter.

mozaLogg kan räkna enkla eller viktade medelvärden av betyg och årskurs för enskilda utvärderingar, i syfte att ge en mångsidig analys av skolprestationer. Jämförelsediagram i det digitala skolregistret hjälper användarna att hålla koll på förändringar i klassers betygsgenomsnitt för de olika läsåren.

Vyn med frånvarostatistik hjälper användarna att enkelt visa och hålla koll på tillåtna och otillåtna frånvaron genom att använda procentgränser. Systemet kommer automatiskt att markera elever som når gränsen i ett visst ämne.

Scheman och vikarier

I mozaLogg kan scheman matas in på flera sätt: mozaLogg kan importera scheman som har skapats i programvaran aSc, eller så kan man ladda upp scheman i Excel-format. Ändringar i scheman under läsåret kan registreras genom den inbyggda schemaredigeraren.

Programmet kan hantera lektionsbyten och vikarier utan extra administration. Förutom vanliga lektioner, kan mozaLogg också hantera skolevenemang (högtidsfirande, skolresor, m.m.).

mozaLogg kan hantera lektioner och speciella evenemang inklusive regelbundna, fritids- och eftermiddagsverksamheter. Man kan också lägga till händelser som sker utanför vanliga skoltimmar.

mozaLogg listar lärare som kan vikariera, markerar de som undervisar i samma ämne och de som undervisar i andra ämnen. Tillsyn, lektionsbyten och sammanslagningar kan också registreras. Lärare kan registrera sina vikariat som vanliga lektioner. Programmet hanterar även långsiktigt vikariat kan.

Fördelar för skolans ledning

Eftersom alla skolanställda använder samma system blir administrationen enkel och lätt att granska och övervaka. Den tid som läggs på dokumentation kan minskas avsevärt, och därmed kommer disciplinen och motivationen för administration att öka och mer tid kan ägnas åt undervisningen istället. Systemet gör skolschemat lätt genomskådat och lättföljt för alla.

Modulen för årligt skolschema gör det möjligt att planera hela läsåret och registrera skoldagar, skolfria dagar, skollov, skolevenemang, skolresor, m.m. Ytterligare information som kan vara nyttig för lärare, elever och föräldrar, kan läggas till för varje dag på skolåret.

Med hjälp av programvaran kan man generera rapporter som kan användas för olika ändamål. Skolledningen kan sedan hämta dessa rapporter på ett enda klick. Betygsstatistik kan visas klass för klass och resultaten kan jämföras mellan klasser. Programvaran skapar utbildnings- och frånvarostatistik för alla klasser, statistiska kalkylblad och sammanräkning av elever i slutet av varje läsår. Kalkylblad och rapporter kan hämtas för enskilda klasser eller för hela skolan.

Om skolledningen skulle vilja ha en sammanfattning eller rapport av skolans arbete, kan mozaLogg skapa omfattande analyser med informativa diagram.

Kontakt med föräldrar och elever

Med hjälp av det digitala skolregistret kan föräldrar följa sina barns skolprestationer, frånvaro samt utvärderingen av deras beteende och ambition. Lärare kan kommunicera med både elever och föräldrar genom mozaLogg.

Föräldrar kan hålla reda på sina barns scheman och se teman för varje lektion. Denna funktion hjälper föräldrar att följa sina barns akademiska framsteg. Lärare kan skicka meddelanden om skolevenemang, resor och prov, så att eleverna och föräldrarna är informerade om framtida händelser och uppgifter i tid.

Om föräldrar så kräver, kan de få automatiska uppdateringar via e-post om alla nya inlägg om sina barn (betyg, frånvaro, beröm, anmärkningar, m.m.).

Inom systemet blir det lättare att kontakta föräldrar. Med andra ord kommer ett nytt kontaktsätt att bli tillgängligt utöver personliga möten (föräldramöten, konsultationer).

Dataskydd och säkerhet

mozaLogg körs på servrar som övervakas av ett professionellt team. Servrar med hög bandbredd tillåter ett stort antal användare att använda programvaran samtidigt. mozaLogg kan användas med flera åtkomstnivåer. Dessa bestämmer vilken typ av data och funktioner varje användare kan komma åt eller ändra.

  • Av säkerhetsskäl loggas alla inloggningar. Datatrafik sker via skyddad och krypterad internetanslutning.
  • Systemet upptäcker och loggar misslyckade inloggningsförsök av obehöriga användare. Dessa data kan senare hämtas vid behov.
  • Programvaran loggar också tid och datum av registrering eller ändring av betyg.
  • För att öka datasäkerheten, kan en daglig fullständig säkerhetskopiering av databasen ställas in.

Digitalt skolregister på skolans hemsida

Vår mozaPortal tjänst är en webbtjänst utvecklad med en funktionell webbsidostruktur, speciellt utformad och anpassad för skolmiljö. Menyn kan fritt anpassas till den enskilda skolans behov och kan fyllas med godtyckligt innehåll.

Det digitala skolregistret kan beställas tillsammans med mozaPortal, vår hemsidotjänst för skolor. I detta fall kan mozaLogg inkorporeras i hemsidan och nås från menyn. mozaPortal kommer då att visa uppgifter som hämtats från skolregistret, som exempelvis listor över lärare, elever och klasser, och scheman.

Added to your cart.