Aktiveringskod

Här kan du aktivera din digitala lärobok, ditt mozaWeb PREMIUM-konto eller digitala lärobokspaket. Om du har gjort ditt inköp i vår webbshop kommer aktiveringskoden att skickas till din e-postadress.

Mina licenser

Aktiveringskod:

När du har angett en giltig kod kan du se den produkten som kan aktiveras (läggas till ditt konto). Varje kod kan bara användas en gång.

hjälp

  • Kod som står tryckt i läroboken
    Aktiveringskoden för tryckta läroböcker finns på omslagets insida. Ange koden här för att aktivera den digitala versionen av din bok. Om du vill aktivera en bok med hjälp av en dylik kod anger du kodens sista 16 tecken.
Added to your cart.