Aktiveringskod

Här kan du aktivera din digitala lärobok, ditt mozaWeb PREMIUM-konto eller digitala lärobokspaket. Om du har gjort ditt inköp i vår webbshop, kommer aktiveringskoden att skickas till din e-postadress.

Mina licenser

Aktiveringskod:

Efter att den giltiga koden har angetts kan du se produkten som du kan aktivera (lägga till ditt konto). En kod kan bara användas en gång.

hjälp

  • Kod som finns tryckt i läroboken
    Aktiveringskoden för tryckta läroböcker finns på omslagets insida. Ange koden här för att aktivera den digitala versionen av din bok. Om du vill aktivera en bok med hjälp av en sådan kod, ange de sista 16 tecknen.
Added to your cart.