Hur fungerar krockkuddar

En förening som kallas natriumazid är ansvarig för krockkuddarnas funktion.

Relaterat extramaterial

Fosfat (PO₄³⁻)

En jonförening som bildas när en fosforsyramolekyl lämnar ifrån sig en proton.

Vätebromid (HBr)

En av vätehaliderna som används för att tillverka bromalkaner.

Vätejodid (HI)

En färglös gas med stickande lukt som är tyngre än luft.

Silverbromid (AgBr)

En blekgul, kristallin förening som bryts ned i solljus.

Kväve (N₂) (grundskolenivå)

En färglös, luktfri, icke-reaktiv gas som utgör 78,1% av jordens atmosfär.

Kväve (N₂) (gymnasienivå)

En färglös, luktfri, icke-reaktiv gas som utgör 78,1 % av jordens atmosfär.

Koldioxid (CO₂) (gymnasienivå)

Färglös, luktfri gas som är tyngre än luft. Nödvändig för växters fotosyntes.

Reaktionen mellan aluminium och jod (observation)

Reaktion mellan aluminium och jod uppstår när aluminium katalyseras av några droppar vatten.

Added to your cart.