Vattenfall

Vattenfall bildas där ett vattendrag störtar över ett stup.

Relaterat extramaterial

Atmosfärens cirkulation

Skillnaden i temperatur mellan polarzonerna och ekvatorn orsakar atmosfärisk...

Marken

Marken är det lösta, översta, bördiga lagret av jordskorpan.

Atmosfären

Atmosfären är den luft som omger oss. Man tar dess närvaro så mycket för givet att man...

Veckning (avancerad nivå)

Laterala tryckkrafter orsakar veckning av bergarter. På detta sätt bildas veckberg.

Ozonskiktet

Ozonskiktet filtrerar solens skadliga UV-strålning, därför är det absolut nödvändigt...

Havens värld

Hav och oceaner täcker nästan tre fjärdedelar av jordens yta. 97,5 % av den totala...

Glaciär (grundskolenivå)

En glaciär är en anhopning av is och snö som är i ständig, långsam rörelse.

Varför är havet salt?

Ungefär 71 % av jordens yta täcks av vatten. Men varför finns det två typer av vatten...

Added to your cart.