Vattenfall

Vattenfall bildas där ett vattendrag störtar över ett stup.

Relaterat extramaterial

Eoliska kust- och stäpplandformer

Vinden, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av kustområden och stäpp.

Jordbävning

En jordbävning är ett av de mest förödande naturfenomenen.

Nedisning

Den senaste istiden slutade för ca 13 tusen år sedan.

Bergartscykel

På grund av både exogena och endogena krafter, förändras bergarterna hela tiden. Detta kallas...

Vattendrag

Människor har alltid föredragit att bosätta sig nära floder. Vilka är fördelarna och nackdelarna...

Glaciär (gymnasienivå)

En glaciär är en anhopning av is och snö som är i ständig, långsam rörelse.

Processen av fysisk och kemisk vittring

Medan vid fysisk vittring bergarten endast faller i bitar, vid kemisk vittring förändras även...

Faktorerna till global uppvärming

Solstrålningen såväl som solens vinkel och jordytans reflektionsförmåga (albedo) kan ha en...

Added to your cart.