Vattenfall

Vattenfall bildas där ett vattendrag störtar över ett stup.

Relaterat extramaterial

Naturgeografiska termer

Denna animation visar jordytans viktigaste landformer, dess ytvatten och de topografiska symbolerna.

Karstbildning

Upplösningen av kalksten resulterar i karstformationer.

Lössjord

Det är en sedimentär jordart som består av lös vindavsatt avlagring.

Sjöarnas försvinnande

På en geologisk tidsskala är sjöar kortlivade.

Processen av fysisk och kemisk vittring

Medan vid fysisk vittring bergarten endast faller i bitar, vid kemisk vittring förändras även...

Väderprognos

Vädret kan förutses med olika meteorologiska instrument.

Solstrålning

Solens strålar färdas fritt genom rymden, men när de väl når jordens atmosfär kan de stöta på...

Underjordiska vattenkällor

Akviferer och artesiska brunnar är olika typer av underjordiska vattenkällor.

Added to your cart.